Inställda flyg

Vi beklagar de olägenheter som har uppstått om resan inte kunde genomföras som planerat. För frågor angående avvikelser, vänligen läs igenom vår information på vad du kan ha krav på innan du skickar in ditt krav.

Om ditt flyg har blivit inställt, har du rätt till bistånd i enlighet med EU:s förordning 261/2004.

OBS: Alla krav kommer att beaktas i enlighet med gällande regler/riktlinjer. Original kvitton måste lämnas på begäran (kopior ej tillåtet).

 

 Typ anspråk  Schema

Återbetalning av ej utnyttjad biljett
För återbetalning av ej utnyttjad biljett, vänligen fyll i vårt formulär för återbetalning av biljett.

Återbetalning av biljett

Ersättning för extra utgifter
Om du har rätt att kräva ersättning för extra utgifter i enlighet med EU:s passagerarrättigheter, vänligen fyll i vårt formulär för återbetalning av utgifter.

Återbetalning av utgifter

Kompensation
Kompensation ges endast om inställningen bedöms att vara inom kontroll av flygbolaget.

Om du har rätt att kräva kompensation i enlighet med EU: s passagerarnas rättigheter, vänligen fyll i vårt formulär för återbetalning av utgifter.

Återbetalning av utgifter

 

Ersättningskrav kan också skickas till:
Norwegian Air Shuttle
Customer Relations
PO Box 115
1330 Fornebu
Norway

Server:NAS-PORTALB07  EPiServer LanguageBranch:sv