Inställda flyg

Vi beklagar de olägenheter som har uppstått om resan inte kunde genomföras som planerat. För frågor angående avvikelser, vänligen läs igenom vår information på vad du kan ha krav på innan du skickar in ditt krav.

Om ditt flyg har blivit inställt, har du rätt till bistånd i enlighet med EU:s förordning 261/2004.

Inställd flygning vid extraordinära omständigheter
Om din avgång ställs in på grund av extraordinära orsaker, som beskrivet nedan, så kommer Norwegian att göra sitt yttersta för att erbjuda dig en alternativ avgång utan extra kostnad. Du kan också boka om resan till en senare tidpunkt i mån av plats. Detta gäller även påföljande sträckningar och eventuell returresa. Skulle avsikten med resan försvinna så kan du avboka resan och söka om återbetalning för den berörda flygresan, påföljande flygresa och eventuell returresa.

Inställning vid extraordinära omständigheter som inte kunde ha undgåtts trots att alla förebyggande åtgärder/insatser har företagits, kan vara väderförhållanden, konsekvenser av väderförhållanden på tidigare avgångar, tekniska brister som plötsligt uppstår och kan påverka flygsäkerheten, strejk eller arbetskonflikter, begränsningar i luftrummet på grund av Air Traffic Control, plötslig sjukdom bland besättningen samt andra oförutsedda omständigheter som utgör en säkerhetsrisk för avgången. 

Inställd flygning vid kontrollerbara omständigheter

Om din avgång ställs in vid kontrollerbara omständigheter som beskrivet nedan, så har du rätt till återbetalning av resan, påföljande avgångar och retur om du inte önskar att utnyttja resan. Du kan också välja ombokning av resan, påföljande avgångar och retur utan extra kostnad. Du har också rätt till måltider i skälig proportion till väntetiden, övernattning i de tillfällen avgången är nästa dag (nödvändig transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten), två telefonsamtal, telex, fax eller epost. I tillägg till detta så har du rätt till ersättning i proportion till resans längd (se nedan).

Inställning av flygning vid kontrollerbara omständigheter är exempelvis planerade tidtabellsändringar av kommersiella orsaker eller andra orsaker innanför flygbolagets kontroll, förutsägbara tekniska orsaker, brist på bemanning som Norwegian borde ha kunnat förutse.

Rätt till ersättning i proportion till resans längd

  • 250 Euro för flygningar upp till 1500 kilometer
  • 400 Euro för flygningar mellan 1500 och 3500 kilometer
  • 600 Euro för flygningar över 3500 kilometer

Rätt till ersättning bortfaller om:

  • du har fått information om den inställda flygningen minst 14 dagar innan flygets avgång
  • du har fått information om den inställda flygningen mellan 7 och 14 dagar innan flygets avgång och det erbjuds ombokning så att du kan resa högst 2 timmar före ordinarie avgångstid och ankomma senast 4 timmar efter planerad ankomsttid.
  • du har fått information om den inställda flygningen mindre än 7 dagar före innan flygets avgång och det erbjuds ombokning så att du kan resa högst 1 timme före ordinarie avgångstid och ankomma senast 2 timmar efter ordinarie ankomstttid.

Rätt till ersättning kan reduceras med 50%:

  • På flygningar upp till 1500 kilometer där ni erbjudits en avgång tidigare än 1 timme före ordinarie avgångstid och ankommer senast 2 timmar efter ordinarie ankomstttid.
  • På flygningar mellan 1500 och 3500 kilometer där ni erbjudits en avgång tidigare än 1 timme före ordinarie avgångstid och ankommer senast 3 timmar efter ordinarie ankomstttid.
  • Det erbjuds omdirigering med en avgång där ankomsttiden inte är senare än fyra timmar efter ursprunglig ankomsttid på avgångar över 3500 kilometer.
 Typ anspråk  Schema

Återbetalning av ej utnyttjad biljett
För återbetalning av ej utnyttjad biljett, vänligen fyll i vårt formulär för återbetalning av biljett.

Återbetalning av biljett

Ersättning för extra utgifter
Om du har rätt att kräva ersättning för extra utgifter i enlighet med EU:s passagerarrättigheter, vänligen fyll i vårt formulär för återbetalning av utgifter.

Återbetalning av utgifter

Kompensation
Kompensation ges endast om inställningen bedöms att vara inom kontroll av flygbolaget.

Om du har rätt att kräva kompensation i enlighet med EU: s passagerarnas rättigheter, vänligen fyll i vårt formulär för återbetalning av utgifter.

Återbetalning av utgifter


OBS: Alla krav kommer att beaktas i enlighet med gällande regler/riktlinjer. Original kvitton måste lämnas på begäran (kopior ej tillåtet).