Nekad ombordstigning

Om ditt flyg är överbokat och du har nekats en reserverad plats ombord med Norwegian, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning i enlighet med gällande föreskrifter som beskrivs nedan.

Alla flygningar – förutom till / från USA
Om du nekas ombordstigning, kommer du ha rätt till bistånd i enlighet med EU:s förordning 261/2004.

Om du har rätt till ersättning för nekad ombordstigning i enlighet med EU: s passagerarrättigheter, fyll i vårt formulär för nekad ombordstigning.

Resa till/från USA
Om du nekas ombordsstigning på en flygning till/från USA kommer vi att erbjuda kompensation enligt Part 250 of US Department of Transportation.

Om du har rätt att kräva ersättning för nekad ombordstigning i enligt avsnitt 250 av US Department of Transportation regulations, vänligen fyll i vårt formulär för återbetalning av utgifter.

Server:NAS-PORTALB08  EPiServer LanguageBranch:sv