Destinationer


Från för flyg

Till

Vad har du för budget?

Temperature

{{result.subTitle}} - Visa som karta {{filteredResult.length}} destinationer med en budget om {{result.subTitle}} - Visa som karta 13 destinationer med en budget om }

*Just nu: En ombokning utan avgift på resor

  • Erbjudandet gäller endast LowFare och LowFare+ biljetter.
  • Villkoren kan komma att ändras och det är villkoren vid köptillfället som gäller.
  • Ombokning kan göras till annat datum där det finns biljetter kvar av samma biljettyp.
  • Avgiftsfri ombokning gäller bara en gång och måste göras senast 16 dagar före avresa på internationella flygningar och senast 7 dagar på inrikesflygningar.
  • Vanliga villkor gäller för ombokningar som görs mindre än 16 dagar före avresa på internationella flygningar och mindre än 7 dagar på inrikesflygningar.
  • Hela resan i den nya beställningen (inklusive returresa) måste göras senast 29 oktober 2022.
  • Eventuell prisskillnad mellan ursprunglig biljett och ny biljett måste betalas. Om en ny biljett är billoigare än den ursprungliga biljetten, återbetalas inte mellanskillnaden.
  • Erbjudandet om ombokning utan avgifter gäller alla flygningar som bokas fram till 31 januari 2022.

Nu! 24-timmars öppet köp!

  • Full återbetalning inom 24 timmar efter ditt första köp. Efter denna tid gäller normala villkor.
  • Full återbetalning för bokningar som görs mindre än 24 timmar före planerad avgång och avbokas inom 4 timmar efter ditt första köp.