Mot en mer klimatvänlig luftfart med CHOOOSE och Norwegian

På Norwegian jobbar vi kontinuerligt för att bidra till ett mer hållbart flyg. De senaste åren har vi därför genomfört ett flertal åtgärder för att minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi löpande jobbar för att bli ännu bättre. Samarbetet med klimatföretaget CHOOOSE ger våra passagerare möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt klimatkompensera sina koldioxidutsläpp när de flyger med oss.

Om du väljer att klimatkompensera din resa med Norwegian kan du vara säker på att ditt bidrag går till godkända projekt som minskar CO2-utsläppen globalt. 

I samarbete med CHOOOSE har vi identifierat särskilda projekt i områden vi flyger till och som producerar förnybar och ren energi med långsiktig och mätbar effekt. I takt med att samarbetet med CHOOOSE växer kommer projekten att utökas. Nedan kan du läsa mer om de projekt du stödjer när du klimatkompenserar:  

Vindprojekt i Vietnam

Vindprojektet Bac Lieu betraktas som ett "landmärke" för produktion av ren energi och ligger vid Vietnams sydvästra kust. Projektet använder vindkraft för att generera ren energi, leverera el direkt till det lokala nätet och ersätter koldioxidintensiva fossila bränslen. Den mätbara CO2-effekten av projektet är certifierat av FN och av Gold Standard.

Förutom CO2-effekten genererar det här projektet ett antal utvecklingsaktiviteter som bidrar till flera av FN:s mål för hållbar utveckling:

  • Minskade utsläpp: I genomsnitt minskar CO2-utsläppen med 60 000 ton varje år
  • Ren energi: I genomsnitt genereras 103 000 MWh ren energi varje år
  • Nya arbetsplatser: Projektet skapar 111 nya arbetstillfällen inom vindkraftverk
  • Omvandling av deponigas till energi i Thailand

Projektet fångar upp metangas från en av Thailands största depåer i Bangkok och undviker därmed skadliga metanutsläpp genom att omvandla gasen till ren energi som levereras direkt till det lokala nätet. Den mätbara CO2-effekten av projektet är certifierat av FN och Gold Standard.

«Run-of-river» i Laos

Det här småskaliga projektet genererar förnybar energi från floden Houay Makchan i Laos. Projektet bidrar till den regionala energiförbrukningen i Laos, ger prisvärd vattenkraft till det lokala nätet och ersätter koldioxidintensiva fossila bränslen. CO2-effekten av projektet är certifierat av FN och Gold Standard.

”De klimatkompensationsprojekt som CHOOOSE främjar representerar de bästa standarderna som finns tillgängliga idag för internationella utsläppsminskningar.”

Niclas Svenningsen, Global Climate Action Manager på UNFCCC

 Vad är CHOOOSE?

CHOOOSE är ett teknikföretag i Oslo som fokuserar på klimat. CHOOOSE syftar till att påskynda övergången mot en hållbar framtid och levererar en teknisk plattform om bland annat ger individer, företag och organisationer tillgång till de bästa CO2-reducerande projekten i världen. CHOOOSE stöds av individer och organisationer i över 60 länder. Besök www.chooose.today för att läsa mer.

Vad händer egentligen när jag väljer att klimatkompensera min resa?

När du väljer att kompensera koldioxidavtrycket för din flygning under beställningsprocessen går det aktuella beloppet till att stödja en verifierad koldioxidminskning som är lika med eller större än ditt beräknade koldioxidavtryck. På grund av minimumbeloppet överskrider kompensationen vanligtvis det beräknade koldioxidavtrycket.
Klimatkompensation utförs genom köp och radering av Certified Emission Reductions (CER). CER-enheterna är certifierade av både Clean Development Mechanism under FN:s klimatkonvention såväl som Gold Standard, som är en ledande standard etablerad av icke-statliga organisationer. CER-enheterna tas sedan bort i de nuvarande utsläppsposterna för att säkerställa att varje enhet bara används en gång.

Hur vet jag att mitt bidrag kommer till nytta och inte skulle ha skett även utan min hjälp?

Projekt som är certifierade av FN och av Gold Standard måste följa principen om "additionalitet". Det innebär att projektet är beroende av pengar från kompensationssystem som CHOOOSE tillhandahåller för att kunna genomföras. CO2-minskningen kommer därför utöver vad som annars skulle ha skett. Alla projekt som våra kunder kan stödja är föremål för löpande rapportering och kontroller för att säkerställa att de är förenliga med dessa standarder.

Hur mycket tjänar Norwegian på klimatkompensation?

Norwegian tjänar ingenting och har inget pristillägg när vi tillhandahåller koldioxidberäkning och möjlighet att klimatkompensera din flygning via CHOOOSE.

Hur räknas priset ut?

För projekt som är certifierade av FN och Gold Standard bestäms priset på koldioxid av olika kriterier på projektnivå som till exempel var projektet äger rum, vilken typ av projekt det är, vilken teknik som används och villkor för finansiering. CHOOOSE ger alltid ett fast pris för alla aktiva projekt som erbjuds.