Tarmac delay contingency plan


Vid långvariga förseningar på marken i USA hjälper vi dig i enlighet med Tarmac Delay Contingency Plan.

Vår beredskapsplan kommer att samordnas med amerikanska flygplats-, tull- och gränsskyddsmyndigheter samt USA:s transportsäkerhetsmyndighet (TSA) på varje flygplats som vi flyger till och från, inklusive reservflygplatser.

På marken

Vi tillåter inte att ett flygplan står kvar på marken i mer än fyra timmar utan att passagerarna får lämna flygplanet.

Om piloten däremot anser att passagerarna av säkerhetsmässiga skäl bör stanna kvar i flygplanet, eller om Air Traffic Control informerar om att avstigning på ett väsentligt sätt kan störa driften på flygplatsen, kommer du att bli ombedd att stanna kvar ombord.

Mat, vatten och toaletter ombord

Vi kommer att tillhandahålla skälig mängd mat och vatten i högst två timmar efter att flygplanet lämnar gaten eller landar, såvida inte piloten beslutar att detta av säkerhetsskäl inte är möjligt.

Vi kommer att se till att det finns tillgång till toaletter och bistå med den läkarvård som omständigheterna kräver medan flygplanet står kvar på marken.

Vi håller dig uppdaterad

Vår besättning kommer att informera dig om orsaken till förseningen (om orsaken är känd) och hålla dig uppdaterad angående flygstatus, med början 30 minuter efter planerad avgångstid och var 30:e minut därefter.

För flygplan som står kvar vid gaten med flygplansdörren öppen kommer vi att meddela om det är tillåtet att lämna flygplanet och återvända till gaten eller annat avstigningsområde – om denna möjlighet finns – med början 30 minuter efter planerad avgång (inklusive ändrad avgångstid) och var 30:e minut därefter.