Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Norwegian Holidays: Allmänna villkor för paketresor


Norwegian Holidays AS (nedan kallat Norwegian Holidays), organisationsnummer 992 911 700, är ett norskt bolag med högkvarter i Oslo. Bolagets adress är Oksenøyveien 3, 1366 Lysaker.

Köp och försäljning av paketresor täcks av den norska paketreselagen (pakkereiseloven) av den 25 augusti 1995. Norwegian Holidays har ställt garanti till och är medlem i “Reisegarantifondet” (den norska resegarantifonden).
Dessa villkor gäller mellan Norwegian Holidays och dess kunder för köp gjorda på denna webbplats, vilka faller under den norska paketreselagen (pakkereiseloven). För att betraktas som en paketresa måste bokningen inkludera minst två av följande komponenter som säljs eller marknadsförs till ett totalpris: transport, inkvartering på slutdestinationen eller andra turisttjänster som varar längre än 24 timmar och utgör en väsentlig del av arrangemanget men inte är direkt knutna till transport eller inkvartering.

Andra flygresor och tjänster täcks inte av dessa villkor.

1. Allmänt

Flygresorna utförs av Norwegian Air Shuttle (flygbolag), medan hotell, hyrbilar, conciergetjänster, försäkring och vissa andra produkter och tjänster tillhandahålls direkt till kunden av oberoende leverantörer. Reseleverantörerna är inte Norwegian Holidays resebyråer, anställda eller underleverantörer och Norwegian Holidays är inte ansvarigt för deras handlingar, misstag eller för produkter och tjänster som tillhandahålls av dem.

2. Godkännande av avtal och betalningsvillkor

Avtalet mellan parterna anses ingånget vid bekräftad bokning. Kunden ska innan bokningen bekräftas ha fått information om vilka pass- och visumkrav etc. som gäller för EU/EES-medborgare på det önskade resmålet. Se även avsnitt 4.2.

Paketresor ska betalas i sin helhet vid bokningstillfället och bokningen måste vara slutförd och bekräftad senast 3 dagar för avresa. Bokningar måste göras på www.norwegianholidays.com. För ändringar eller avbokningar av paketresor, se avsnitt 6 nedan.

Norwegian Holidays erbjuder inte bokningar för fler än nio personer. Norwegian Holidays kan inte hållas ansvarigt för ytterligare avgifter som påförs av oberoende reseleverantörer om fler än nio personer reser tillsammans som en grupp, även om bokningarna har gjorts separat.

3. Avtalsvillkor

Avtalet inkluderar paketresan/paketresorna som anges i bokningsbekräftelsen och resedokumentet eller liknande dokument samt eventuella tilläggstjänster som ingår i paketresan genom överenskommelse mellan parterna.

Transport eller arrangemang (till exempel rundturer etc.) ingår endast i paketresan om de säljs eller marknadsförs till ett totalpris.
Information som publiceras på Norwegian Holidays webbplats eller genom informationskanaler är en del av avtalet, såvida denna information inte anses irrelevant för kunden som köper paketresan. Information som på ett väsentligt sätt har ändrats före avtalets ingående anses inte heller vara en del av avtalet.

Utöver dessa villkor, som utgör avtalets huvudvillkor, gäller Norwegian Air Shuttles allmänna resevillkor för flygdelen av paketresan såtillvida dessa inte står i strid med Norwegian Holidays villkor och reseinformation publicerad på Norwegians hemsida. Om informationen i de allmänna resevillkoren står i konflikt med dessa villkor, ska de senare ha företräde.

Den norska versionen av Norwegian Holidays regler och villkor är den ursprungliga texten och alla versioner på andra språk är en översättning av denna. I händelse av en avvikelse mellan den norska versionen och en översatt version har den ursprungliga norska versionen företräde.

Vi strävar efter att informationen på vår webbplats alltid ska vara uppdaterad och korrekt, men vi åtar oss inget ansvar för felaktigheter. Vi ska göra vårt yttersta för att korrigera felaktigheter och brister så fort vi blir informerade om dessa.

3.1 Paketresor and priser

Det angivna priset för paketresan inkluderar alla skatter och avgifter, inklusive statliga avgifter och kostnader. Eventuella lokala kostnader på resmålet, som tillexempel flygplatsskatter och andra lokala skatter kan förekomma. Sådana avgifter är inte inkluderade i paketpriset och måste betalas av kunden. Därutöver inkluderar priset speciella önskemål eller andra tilläggstjänster som Norwegian Holidays har samtyckt till och inkluderat i paketpriset.

Avbeställningsskydd kan köpas utöver priset för paketresan och täcks inte av dessa villkor. Detta gäller också för eventuella biljetter som köps separat i anslutning till paketresan och eventuella researrangemang på land som inte ingår i paketresan.

Priset för paketresan kommer inte att ändras efter bekräftad bokning. Inga retroaktiva prisjusteringar kommer att göras efter slutförd betalning. Norwegian Holidays förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter som gjorts i prissättningen av paketresan.

Alla marknadsförda priser och taxor gäller i mån av tillgång, kan när som helst ändras utan föregående meddelande, gäller endast nya bokningar, kan ändras beroende på tillgänglighet, kan inte garanteras på alla datum eller rutter och kan vara begränsade till särskilda kategorier.

4. Särskilda avtalsvillkor

4.1 Avbeställningsskydd

Kunden kan köpa avbeställningsskydd samtidigt som han/hon beställer resepaketet. Avbeställningsskyddet gäller endast för resan och personen eller resenären för vilken avbeställningsskyddet har tecknats.

För övriga villkor gällande avbeställningsskydd, se informationen på Norwegian Holidays webbplats.

Kunden rekommenderas att teckna en försäkring hos ett försäkringsbolag, dvs. en försäkring som täcker förlorat eller skadat bagage etc. samt sjukvårdskostnader och eventuell hemtransport på grund av olycka/sjukdom. Kunden rekommenderas att medföra ett europeiskt sjukförsäkringskort.

4.2 Inträdeskrav (pass och visum)

Enligt den norska paketreselagen är Norwegian Holidays skyldigt att underrätta EU/ESS-medborgare om vilka visumkrav som gäller på det önskade resmålet. För mer information gällande krav för norska medborgare, se det norska utrikesdepartementets informationssidor på www.landsider.no.

Medborgare i andra länder rekommenderas kontakta närmaste ambassad eller konsulat.

Personer som gör bokningar för andras räkning är skyldiga att informera sitt resesällskap om ovanstående krav.

4.3. Hälsoupplysningar

För information gällande hälsobestämmelser samt vilka krav som gäller på olika resmål hänvisas norska medborgare till det norska utrikesdepartementets informationssidor på www.landsider.no. Medborgare i andra länder rekommenderas kontakta närmaste ambassad eller konsulat.

4.4. Transportinformation

Vid ändring av flygbolag efter att resan har köpts ska Norwegian Holidays göra sitt yttersta för att snarast informera kunden om sådana ändringar.

4.5 Andra villkor

Köp och försäljning av paketresor täcks av den norska paketreselagen. Norwegian Holidays kunder har rätt till ersättning från den norska resegarantifonden om paketresan skulle bli inställd på grund av att arrangören går i konkurs eller inte uppfyller sina skyldigheter. För mer information hänvisar Norwegian Holidays till den norska resegarantifondens webbplats, www.rgf.no.

5. Hotell

5.1 Antal hotellnätter

Antalet hotellnätter behöver inte nödvändigtvis överensstämma med antalet resdagar om returflyget avgår på natten.

5.2 Hotellklassificering

Systemet för klassificering av hotell är i enlighet med vad våra leverantörer har skapat, men behöver inte nödvändigtvis överensstämma med den officiella klassificeringen. Norwegian Holidays åtar sig inget ansvar för hur den enskilda leverantören har valt att klassificera hotellet.

Observera att klassificeringen är i enlighet med varje enskilt lands klassificeringssystem. Detta innebär att ett 3-stjärnigt hotell kan ha olika standard beroende på land.

5.3 Hotellbeskrivning

Vi ska göra vårt yttersta för att se till att informationen som publiceras på vår webbplats gällande produkter, tjänster, anläggningar och beskrivningar är korrekt och uppdaterad. Vi erhåller sådan information från våra leverantörer och kan därför inte garantera att denna information alltid är uppdaterad och korrekt.

Norwegian Holidays, våra återförsäljare och närstående bolag kan inte garantera korrektheten och det kan därför förekomma felaktigheter vad gäller informationen om och beskrivningen av hotell, biluthyrningsföretag och andra reseprodukter som finns publicerade på webbplatsen (detta inkluderar utan begränsningar fotografier, beskrivningar av hotelltjänster, generella produktbeskrivningar, placering på kartan etc.).

6. Avbeställningar och ändringar

Norwegian Holidays tillåter inga ändringar eller avbeställningar av köpta resor.

Outnyttjade delar av paketresan kan inte ändras eller återbetalas.

Observera att Norwegian Holidays villkor gällande avbeställningar avviker från Norwegians allmänna villkor gällande paketresor (“Alminnelige vilkår for pakkereiser”) på grund av restriktioner och begränsningar som rör tredjepartsleverantörer.

6.1 Avbeställning i händelse av force majeure

I händelse av allvarliga krigshandlingar, naturkatastrofer, farliga infektionssjukdomar eller andra händelser som kan likställas med ovanstående och sker i resmålets omedelbara närhet under de 14 dagar som närmast föregår resan och där det finns rimliga skäl att anta att sådana förhållanden alltjämt kommer att råda vid tidpunkten för resans början, har kunden rätt att avbeställa paketresan. Denna policy gäller också när sådana händelser inträffar under resans gång och utgör en påtaglig risk för kunden.

Norwegian rekommenderar sina kunder att vända sig till det aktuella landets statliga myndigheter före avresa.

När en paketresa ställs in på grund av ovannämnda förhållanden har kunden rätt till återbetalning av den erlagda summan.

Om kunden bokar en paketresa till ett särskilt resmål med vetskap om ovannämnda händelser kan han/hon tvingas avstå från rätten till ersättning.

6.2 Allmän avbokningspolicy

Norwegian Holidays rätt att ställa in arrangemang med tredjepartsleverantörer är begränsad och även kundens rätt att avboka är således begränsad. Observera att det generellt sett inte är möjligt att ändra eller avbeställa resor som har köpts av Norwegian Holidays.

6.3 Återbetalningspolicy

Konsumentlagar gäller inte för köp av paketresor, flyg eller inkvartering när köpet görs via internet. Alla köp är slutgiltiga.

7. Norwegian Holidays rätt att ställa in eller ändra en resa utan ersättningsansvar

7.1 Omständigheter utanför Norwegian Holidays kontroll

Norwegian Holidays kan ställa in en paketresa utan ersättningsansvar om resan inte kan slutföras på grund av omständigheter utanför Norwegian Holidays kontroll och det rimligen inte kan förväntas att Norwegian Holidays kunde ha förutsett dessa omständigheter då resan köptes och Norwegian Holidays varken är ansvarigt för dessa omständigheter eller har möjlighet att undvika eller förhindra följderna av dessa. Sådana omständigheter kan innefatta krig eller krigshandlingar, naturkatastrofer, farliga infektionssjukdomar eller andra händelser som kan likställas med ovanstående.

Om en resa ställs in innan den har påbörjats på grund av orsaker utanför Norwegians kontroll ska den summa som kunden har erlagt återbetalas. Alternativt har kunden rätt till en annan paketresa om Norwegian Holidays har möjlighet att erbjuda ett sådant alternativ. Om den alternativa paketresan är dyrare än den ursprungliga ska kunden betala mellanskillnaden. Om den alternativa paketresan är billigare än den ursprungliga kan kunden begära återbetalning av mellanskillnaden.

I enlighet med samma villkor som nämns i första paragrafen av detta avsnitt kan Norwegian Holidays inte hållas ansvarigt om paketresan ändras eller avbryts till följd av att sådana omständigheter uppstår efter att paketresan har påbörjats. Om resan avbryts av Norwegian Holidays eller kunden på grund av sådana förhållanden har kunden rätt till ett proportionerligt prisavdrag. Norwegian Holidays åtar sig, i den mån det är möjligt, att förhindra risker eller olägenheter för kunden. Om resan ställs in ska vi se till att ordna transport till den avtalade destinationen utan extra kostnad och med så lite olägenhet för kunden som möjligt. Tidpunkten för en sådan transport bestäms utifrån de faktiska förhållandena på platsen, inklusive de risker och/eller olägenheter som en fortsatt vistelse innebär.

Norska och lokala myndigheters uttalanden ska tas i beaktande vid bedömningen.

Om Norwegian Holidays inte kan ordna hemtransport inom rimlig tid och kunden själv måste ordna returresan kan Norwegian Holidays vara ansvarigt för de merkostnader som kunden har ådragit sig.

7.2 Norwegian Holidays rätt att ändra innehållet i resevillkoren efter avtalets ingående

Norwegian Holidays förbehåller sig rätten att ändra paketresan.

Norwegian Holidays ska sträva efter att skriftligen informera kunden så snart som möjligt när ändringar görs av villkoren eller innehållet i paketresan. Norwegian Holidays ska också informera kunden om dennes rätt att häva köpet av paketresan om ändringarna innebär att resan kommer att ha väsentliga brister för kunden efter ändringen eller kräva ett prisavdrag om resan är bristfällig. Om kunden inte åberopar denna rätt inom tre dagar efter att meddelandet har mottagits förlorar han/hon rätten att häva avtalet eller begära ett prisavdrag. Om särskilda omständigheter medför att tidsfristen inte kan hållas är kunden skyldig att meddela detta så snart som möjligt och inom rimlig tid.

8. Parternas skyldigheter

Norwegian Holidays skyldigheter

Norwegian Holidays ska leverera paketresan i enlighet med avtalet. Dock, om oförutsedda omständigheter gör att ändringar av paketresan är nödvändiga ska Norwegian Holidays i rimlig utsträckning sträva efter att se till att det inte uppstår olägenheter för kunden och så fort som möjligt informera kunden om ändringarna.

Om kunden inte är nöjd med tjänsten ska Norwegian Holidays vidta rimliga åtgärder för att rätta till bristerna.

8.2 Kundens skyldigheter

Kunden är skyldig att ta del av både organisatörens och flygbolagets villkor samt Norwegian Holidays villkor – till exempel via e-post eller på webbplatsen – när bokningen görs. Kunden är skyldig att informera Norwegian Holidays om kontaktinformationen ändras efter bokningen.

8.2.1 Betalning

Kunden ska betala avtalat pris inom den tidsram som anges i villkoren. Norwegian Holidays förbehåller sig rätten att upphäva bokningen om den inte betalas.

8.2.2 Information

Kunden ska förse Norwegian Holidays med relevant information för att paketresan ska kunna genomföras. När en bokning görs för en medresenärs räkning är kunden skyldig att tillhandahålla korrekt och relevant information för varje medresenär. Norwegian Holidays ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att personalia eller särskilda behov för medresenärer inte angivits, eller inte angivits korrekt. Om du bokar en paketresa för andras räkning måste du kunna garantera att dessa resenärer kan följa Norwegian Holidays regler och att de kan ta del av paketresan utan olägenheter för egen eller andras del.

8.2.3 Reklamationer

Resenären är skyldig att kontakta Norwegian Holidays inom rimlig tid om han/hon upptäcker en brist som ger honom/henne rätt till ersättning enligt paketreselagen. Om resenären upptäcker bristen efter att paketresan har påbörjats måste han/hon omedelbart försöka kontakta lämplig instans. Alla reklamationer måste inkomma senast fyra veckor efter att paketresan har genomförts.

8.2.4 Resedokument

Kunden måste säkerställa att biljetter, andra resedokument och namnen på resenärerna överensstämmer med vad som står i passet. Passageraren är skyldig att ta med ett giltigt pass, visum, hälsointyg, körkort, biljetter och andra dokument som kan vara nödvändiga för resan. Resenären är skyldig att tillhandahålla sådana dokument som kan vara nödvändiga för den enskilda resenären och resenären är skyldig att tillhandahålla övriga intyg som krävs för att genomföra paketresan. Flygbolaget har rätt att neka resenärer transport om nödvändiga dokument inte medförs eller är ogiltiga.

8.2.5 Övrigt

Vad gäller kundens övriga skyldigheter, se villkor för tredje part.

8.2.6 Konsekvenser vid avtalsbrott

I händelse av en allvarlig överträdelse av dessa villkor (eller de villkor som anges i avsnitt 7.2.5) förbehåller sig Norwegian Holidays rätten att neka resenären att fortsätta resan. Norwegian Holidays är inte ansvarigt för extra kostnader som rör ändringar av hemresedatum eller tidigarelagd hemtransport. Resenärer som nekats att fortsätta en resa kan inte göra anspråk på ersättning gällande den del av resan som inte har utnyttjats.

Kunden kan hållas ansvarig för förluster eller extrakostnader som Norwegian Holidays ådragit sig i samband med ovanstående händelser. Kunden är ansvarig för skador och förluster etc. i enlighet med vanliga skadeståndsregler.

9. Brister

9.1 Brister före avresa

Kunden kan häva avtalet före avresa om det står klart att tjänsten har tydliga brister. Samma gäller om villkoren i avtalet ändras och detta medför väsentliga olägenheter för kunden. Kunden ska informera Norwegian Holidays om sådana olägenheter inom rimlig tid. Sådan information ska om möjligt ges senast en vecka efter att meddelandet om ändringen har mottagits eller så snart som möjligt om meddelandet har mottagits strax före avresan. Kunden har rätt till full återbetalning av alla betalda summor och eventuell ersättning i enlighet med den norska paketreselagen (pakkereiseloven) § 5-3.

Alternativt har kunden rätt att byta till en annan paketresa om Norwegian Holidays har möjlighet att erbjuda ett sådant alternativ. Om den alternativa paketresan är dyrare måste kunden betala mellanskillnaden efter att avdrag har gjorts för eventuell kompensation som kunden kan ha rätt till i enlighet med den norska paketreselagen (pakkereiseloven) § 5-3. Om den nya paketresan är billigare ska Norwegian betala prisskillnaden mellan det ursprungliga priset för den köpta paketresan och priset för den alternativa paketresan, med tillägg av ovannämnd kompensation.

9.2 Brister efter avresa

Precis som ovan anges är en paketresa bristfällig när den avviker från avtalet och skillnaden inte har uppstått på grund av kunden eller omständigheter som orsakats av kunden. Avvikelser från avtalet betraktas emellertid inte som bristfälliga om det rör sig om en mindre avvikelse eller är av sådant slag som kunden bör förvänta sig ibland kan uppstå. Samma sak gäller vid omständigheter som är utanför Norwegian Holidays kontroll.

Kunden måste informera om brister med paketresan inom rimlig tid efter att felet har upptäckts.

Rätt till ersättning, efter avresa:

a) Avhjälpande av fel:
Kunden kan begära att Norwegian Holidays åtgärdar bristen om detta kan göras utan orimliga kostnader eller olägenheter för kunden. Felet måste åtgärdas inom rimlig tid och utan väsentliga olägenheter för kunden. Om kunden inte försöker avhjälpa felet eller kontakta Norwegian Holidays så snart som möjligt gällande sådana brister – så att Norwegian Holidays kan försöka avhjälpa felet – kan kunden förlora rätten till ytterligare ersättning.

b) Prisavdrag:
Om Norwegian Holidays inte kan lösa bristerna kan kunden ha rätt till ett proportionerligt prisavdrag eller rimlig ersättning för de utgifter som kunden har ådragit sig i samband med att han/hon försökt avhjälpa bristerna.

c) Hävningsrätt:
Om paketresan har väsentliga brister och syftet med paketresan därför på ett väsentligt sätt går förlorat kan kunden ha rätt att häva avtalet och begära ersättning för hela det erlagda beloppet i enlighet med avtalet. Om kunden häver avtalet i enlighet med detta avtal har han/hon rätt till transport utan extra kostnad tillbaka till resan startpunkt eller till den plats som skulle ha varit slutdestination för paketresan, under förutsättning att paketresan inkluderar någon form av transport.

d) Kompensation:
Om ett fel med paketresan orsakar förluster för kunden kan han/hon begära ersättning. Kunden kan, när han/hon inte drabbats av förluster, begära ersättning om felet har orsakat väsentliga olägenheter för kunden. Norwegian Holidays är inte ansvarigt för ovanstående förluster om Norwegian Holidays kan visa att felet har uppstått på grund av omständigheter utanför Norwegian Holidays eller dess samarbetspartners kontroll. Norwegian Holidays kan inte heller hållas ansvarigt om bolaget eller dess samarbetspartners rimligen inte kunde förväntas ha förebyggt eller förhindrat följderna av dessa omständigheter vid tidpunkten för avtalets ingående. Det är Norwegian Holidays skyldighet att ge kunden nödvändig assistans så snabbt som möjligt.

Oavsett om Norwegian Holidays är ansvarigt i enlighet med ovanstående villkor eller inte, är resenären skyldig att minimera förlusten i möjligaste mån. Ersättning kan inte begäras för eventuella förluster eller skador orsakade av passagerarens försummelse eller tillstånd.

e) EU-förordning 261/2004 (förseningar, inställda resor och överbokning):
I händelse av långa förseningar, inställda resor och/eller överbokningar gäller EU:s regelverk.

Om en kund har mottagit en ersättningssumma genom EU:s regelverk måste denna summa dras av vid en beräkning av ett eventuellt prisavdrag eller en kompensation som rör paketresan. Om EU:s regelverk ger passageraren rätt att häva avtalet gällande flygtransport gäller detta inte resten av paketresan såvida felet inte är sådant att det finns skäl att avboka hela paketresan. Om passageraren väljer att avboka resan eller häva köpet av flygresan i enlighet med EU:s regelverk, men det inte finns rättsligt underlag för att häva köpet av hela paketresan ska kunden endast få ersättning för den del av priset som gäller transporten.

f) Följande omständigheter faller utanför Norwegian Holidays kontroll:

  • Avvikelser från avtalet som är av mindre betydelse för fullbordandet av resan eller som har orsakats av kundens val av paketresa.
  • Avvikelser från kundens förväntningar som inte har skapats av Norwegian Holidays, vars omständigheter är att betrakta som ”normala" för resmålet.
  • Onormala väderförhållanden och andra naturförhållanden utanför Norwegian Holidays kontroll.
  • Omständigheter som kunden bör förvänta sig ibland kan uppstå och som är utanför Norwegian Holidays kontroll eller omständigheter som inte avviker från vad som görs gällande i avtalet.
  • Mindre förseningar under transporten eller ändrade avrese-/ankomsttider. Förseningar eller ändringar gällande avrese-/ankomsttider på grund av förhållanden utanför flygbolagets kontroll betraktas inte som en brist i tillhandahållandet av tjänsten. Detta fråntar emellertid inte kunden rätten till assistans och/eller eventuell kompensation i enlighet med EU:s regelverk.
  • Avvikelser från avtalet på grund av kundens egna handlingar.

10. Tvister

Om kundens reklamation/krav inte erkänns eller parterna inte kan enas, kan frågan prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller annat behörigt organ för tvistlösning.

Gällande rätt

Om inte annat föreskrivs i tillämpliga internationella konventioner eller i tvingande internationella eller nationella lagar och förordningar så styrs ditt avtal, våra bestämmelser och villkor samt tariffer och regler av Norges lagar.

11. Sekretesspolicy

För hanteringen av information som har samlats in av Norwegian Holidays på denna webbplats gäller Norwegian Air Shuttles sekretesspolicy.

Norwegian Holidays affärspartner, Switchfly, samlar också in information och för hanteringen av denna gäller Switchflys sekretesspolicy: http://www.switchfly.com/sites/default/files/SwitcflyIncPrivacyPolicy2-1-12.pdf.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.