Plan awaryjny dla samolotów oczekujących na płycie lotniska


W przypadku długich opóźnień spowodowanych przestojem na płycie lotniska w USA, obejmiemy Cię opieką zgodnie z naszym planem awaryjnym dla samolotów oczekujących na płycie lotniska.

Nasz plan będzie konsultowany z władzami lotniska w USA, służbą celną i graniczną oraz TSA, w przypadku każdego lotniska, na którym obsługujemy przyloty i odloty, w tym na lotniskach zapasowych.

Na płycie lotniska

Nie zezwolimy na postój samolotu na płycie lotniska przez okres dłuższy niż 4 godziny, jeżeli pasażerowie nie dostaną zezwolenia na opuszczenie samolotu.

Jeżeli jednak pilot oszacuje, że opuszczenie samolotu wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa lub jeśli kontrola lotów poinformuje nas, że opuszczenie samolotu w poważnym stopniu zakłóci funkcjonowanie lotniska, poprosimy Cię o pozostanie na pokładzie.

Na pokładzie: posiłki, woda i toalety

Po 2 godzinach od opuszczenia bramki lub lądowania, zapewnimy posiłki i wodę w odpowiednim zakresie, o ile pilot nie stwierdzi, że nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa.

W czasie oczekiwania samolotu na płycie lotniska zapewnimy dostęp do toalet oraz, jeśli będzie to konieczne, udzielmy odpowiedniej pomocy medycznej.

Informujemy Cię na bieżąco

Nasza załoga poinformuje Cię o powodzie opóźnienia (jeśli będzie znany) oraz będzie Cię informować na bieżąco o statusie lotu — 30 minut po planowym czasie wylotu i następnie w odstępach 30-minutowych.

W przypadku samolotów pozostających przy bramce z otwartym wejściem do samolotu, poinformujemy Cię czy możesz opuścić samolot i wrócić do bramki lub innej strefy przeznaczonej dla wysiadających pasażerów, jeśli będzie to możliwe, 30 minut po planowym czasie wylotu (dotyczy również zmienionych godzin wylotu) i następnie w odstępach 30-minutowych.