Obecnie korzystasz z wersji o ułatwionej dostępności na pulpicie. Wyłącz tryb ułatwionej dostępności.

Bid for Upgrade: Warunki świadczenia usług


Składając ofertę w ramach naszej usługi „Bid for Upgrade” wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług.

1. Warunki ogólne

Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie w przypadku, gdy złożysz ofertę firmie Norwegian Air Shuttle ASA w celu zdobycia możliwości zmiany standardu kabiny na Premium (bilety Premium lub PremiumFlex) ze standardu Economy (bilety LowFare, LowFare+ lub Flex) w ramach oferty „Bid for Upgrade”

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują w uzupełnieniu do naszych ogólnych warunków przewozu.

2. Stosowalność

Oferta Bid for Upgrade dostępna jest dla rezerwacji dotyczących wybranych międzynarodowych lotów długodystansowych samolotem 787 Dreamliner.

W celu złożenia oferty musisz posiadać ważny bilet w taryfie LowFare, LowFare+ lub Flex. Oferty możesz składać wyłącznie w odniesieniu do lotów, na które posiadasz ważny bilet. 

Oferta Bid for Upgrade jest niedostępna, jeżeli podróżujesz z niemowlęciem. Oferta Bid for Upgrade może być niedostępna dla rezerwacji dokonanych za pośrednictwem agencji podróży. 

Jeżeli podwyższyłeś/aś już standard do kabiny Premium w stałej cenie, nie możesz obniżyć standardu do LowFare, LowFare+ lub Flex w celu skorzystania z oferty „Bid for Upgrade”.

3. Pasażerowie

Jeżeli rezerwacją objętych jest więcej pasażerów, Twoja oferta dotycząca podniesienia standardu dotyczyć będzie wszystkich pasażerów w ramach rezerwacji. Twoja oferta dotyczy każdego pasażera, co oznacza, że całkowita kwota oferty równa się zaproponowanej przez Ciebie kwocie pomnożonej przez liczbę pasażerów objętych rezerwacją.

Po przyjęciu Twojej oferty wszystkim pasażerom objętym Twoją rezerwacją automatycznie podniesiemy standard kabiny do Premium. 

4.  Złożenie oferty

W większości przypadków oferta Bid for Upgrade zostanie złożona w tej samej walucie co pierwotna rezerwacja. Jeżeli dana waluta jest niedostępna, oferta zostanie złożona w dolarach amerykańskich (USD).

Wielkość Twojej oferty zależy od Ciebie, może być mała lub duża - w granicach określonych za pomocą suwaka. To, jak duża powinna być Twoja oferta, żeby zagwarantować podniesienie standardu, zależy od wielu czynników, np. liczby pasażerów składających ofertę dotyczącą tego samego lotu, liczby dostępnych miejsc w kabinie Premium itp. Zastrzegamy sobie prawo do nieujawniania powyższych kryteriów.

Zaoferowana przez Ciebie kwota zostanie dodana do kosztów biletu.

Ofertę Bid for Upgrade można złożyć wyłącznie za pomocą ważnej karty kredytowej. Przy składaniu oferty należy podać dane karty kredytowej, opłata zostanie jednak pobrana wyłącznie w przypadku akceptacji oferty.

Po akceptacji Twojej oferty niezwłocznie obciążymy Twoją kartę kredytową pełną kwotą podaną przy składaniu oferty. Norwegian Air Shuttle ASA podniesie standard kabiny do Premium dla każdego pasażera objętego rezerwacją. Pełna kwota obciążenia będzie zawierać wszystkie właściwe podatki.

Karta kredytowa użyta w czasie składania oferty musi być ważna w momencie podniesienia standardu i muszą się na niej znajdować wystarczające środki.

5. Zmiana lub odwołanie oferty

Po potwierdzeniu oferty możesz ją zmienić lub odwołać do 26 godzin przed planowanym odlotem. Twoja oferta może jednak zostać przyjęta przed upłynięciem tego okresu. Jeżeli Twoja oferta zostanie przyjęta, nie będziesz mieć możliwości jej zmiany lub odwołania.

6. Akceptacja oferty

Norwegian Air Shuttle ASA nie jest zobowiązane do przyjęcia Twojej oferty. Akceptacja ofert następuje wedle własnego uznania Norwegian Air Shuttle ASA.

Wyrażasz zgodę, aby Twoja oferta podlegała akceptacji do 12 godzin przed planowanym odlotem. Możesz zmienić lub odwołać swoją ofertę do 26 godzin przed planowanym odlotem, pod warunkiem, że nie została ona uprzednio zaakceptowana przez Norwegian Air Shuttle ASA.

Norwegian Air Shuttle może zaakceptować Twoją ofertę w dowolnym momencie, przed upływem 12 godzin do planowanego odlotu. Po akceptacji Twojej oferty, jesteś prawnie zobowiązany/-a dokonać płatności równej cenie podanej w ostatecznej ofercie. Po akceptacji oferty dokonywanie zmian lub odwoływanie oferty jest niemożliwe.

Poinformujemy Cię o akceptacji lub odrzuceniu Twojej oferty nie później niż 12 godzin przed planowanym odlotem.

7. Warunki taryf

Po przyjęciu Twojej oferty warunki taryf Twojego poprzedniego biletu będą też mieć zastosowanie do biletu o podniesionym standardzie, w tym też do zasad dotyczących odwoływania i opłat za zmiany.

Prośby o usługi specjalne (np. pomoc specjalną/specjalne posiłki/bagaż specjalny) zostaną po podniesnieu standardu automatycznie przeniesione do nowej rezewacji.  Z góry opłacone miejsca, posiłki i bagaż powiązane z oryginalnym typem biletu nie podlegają zwrotowi.

8. Miejsca na pokładzie

Jeżeli Twoja oferta zostanie przyjęta, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wszyscy pasażerowie z Twojej rezerwacji siedzieli obok siebie. Nie możemy zagwarantować przydzielenia określonych miejsc.

9. Punkty CashPoints

Jeżeli jesteś członkiem programu Norwegian Reward i zgłosiłeś/-aś numer członkowski programu Norwegian Reward podczas rezerwacji, podstawą do obliczenia punktów CashPoints będzie pierwotna klasa Twojego biletu.

10. Zwrot kosztów


10.1 Zmiana standardu z biletów LowFare lub LowFare+ na Premium

Po przyjęciu oferty nie możliwe jest uzyskanie zwrotu lub dokonanie odwołania, z wyjątkiem przypadku gdy

  • Twój lot został odwołany i Norwegian Air Shuttle ASA nie jest w stanie zapewnić Ci miejsca w kabinie Premium w ramach zamiennego lotu.
  • Twój lot został odwołany i Norwegian Air Shuttle ASA nie jest w stanie zaproponować Ci zamiennego lotu.

10.2 Zmiana standardu z biletów Flex na PremiumFlex

Po przyjęciu oferty uzyskanie zwrotu zaoferowanej kwoty staje się niemożliwe, z wyjątkiem przypadku gdy

  • Twój lot został odwołany i Norwegian Air Shuttle ASA nie jest w stanie zaproponować Ci zamiennego lotu.

11. Zmiany w niniejszych warunkach świadczenia usług

Norwegian Air Shuttle ASA zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, adaptacji lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym czasie i bez dodatkowego powiadamiania.