Kohti ilmastoystävällisempää ilmailua CHOOOSEn ja Norwegianin kanssa

Työskentelemme Norwegianissa jatkuvasti kestävämmän ilmailun puolesta. Olemme viime vuosina tehneet monia toimia ilmastovaikutustemme pienentämiseksi samalla kun pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Yhteistyö CHOOOSE-ilmastoyhtiön kanssa antaa matkustajillemme helpon ja varman mahdollisuuden kompensoida lennon hiilijalanjälki.

Kun lennät Norwegianilla ja valitset lentomatkasi yhteydessä ilmastokompensoinnin, voit olla varma, että maksusi käytetään hyväksyttyjen maailmanlaajuisten CO2-päästöjä vähentävien hankkeiden rahoittamiseen.

Yhteistyössä CHOOOSEn kanssa olemme valikoineet mitattavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia aikaan saavia puhtaan energian hankkeita alueilla, joille lennämme. Kun yhteistyö CHOOOSEn kanssa etenee, lisääntyy tarjottavien hankkeiden määrää. Alta voit lukea lisää hankkeista, joita voit tukea tällä hetkellä:  

Rannikon tuulivoimahanke Vietnamissa

Bac Lieun tuulivoimahanke on puhtaan energian kehityshankkeen maamerkki Vietnamin länsirannikolla. Hankkeessa tuulivoimaa käytetään tuottamaan puhdasta energia, siirtämään sähköä suoraan paikalliseen verkkoon ja korvaamaan hiilidioksidi-intensiivisiä fossiilisia polttoaineita. Hankkeen mitattava CO2-vaikutus on YK:n ja Gold Standardin sertifioima.

CO2-vaikutuksen lisäksi hanke edistää erilaisia kehitystoimia, jotka myötävaikuttavat useisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

  • Pienemmät päästöt: keskimäärin CO2-päästöt vähenevät 60 000 tonnilla vuosittain
  • Puhdas energia: keskimäärin puhdasta energia tuotetaan 103 000 MWh vuosittain
  • Uusien työpaikkojen luonti: hanke luo 111 uutta työpaikkaa tuulipuistohankkeessa
  • Kaatopaikkakaasun muuttaminen energiaksi Thaimaassa

Hanke kerää metaanikaasua yhdeltä Thaimaan suurimmista kaatopaikoista Bangkokin länsipuolella ja estää haitallisen metaanikaasun vapautumisen muuttamalla kaasun puhtaaksi energiaksi, joka siirretään suoraan paikalliseen verkkoon. Hankkeen mitattava CO2-vaikutus on YK:n ja Gold Standardin sertifioima.

Joen valumavesi energiaksi Laosin maaseudulla

Pienhanke tuottaa uusiutuvaa energiaa Houay Makchan -joessa virtaavasta vedestä. Hanke tasaa alueellisen energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluita Laosissa, tuottaa edullista ja puhdasta vesivoimaa paikalliseen verkkoon sekä korvaa hiilidioksidi-intensiivisiä fossiilisia polttoaineita. Hankkeen mitattava CO2-vaikutus on YK:n ja Gold Standardin sertifioima.

"CHOOOSEn edistämät ilmastokompensaatiohankkeet edustavat tällä hetkellä käytössä olevien kansainvälisten päästöhyvitysstandardien parhaimmistoa."

Niclas Svenningsen, Manager Global Climate Action, UNFCCC

 Mikä on CHOOOSE?

CHOOOSE on ilmastoon keskittynyt teknologiayhtiö Oslossa Norjassa. CHOOOSEn tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä kohti kestävää tulevaisuutta ja tarjota tekninen alusta, joka mahdollistaa muun muassa yksityishenkilöiden, yritysten ja muiden organisaatioiden pääsyn parhaisiin CO2-päästöjä vähentäviin hankkeisiin ympäri maailmaa. CHOOOSEa tukevat yksityishenkilöt ja organisaatiot yli 60 maassa. Jos haluat tutustua yhtiöön, lue lisää: www.chooose.today

Mitä todellisuudessa tapahtuu, kun valitsen ilmastohyvityksen lennolleni?

Kun valitset varauksesi yhteydessä lentosi hiilidioksidivaikutusten kompensoinnin, maksamasi summa käytetään suoraan tukemaan todennettuja hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä yhtä suurella tai suuremmalla summalla kuin laskettu hiilijalanjälkesi. Toisin sanoen tasapainotat lentosi seurauksena syntyneet CO2-päästöt. Asetetun vähimmäissumman vuoksi kompensaatiosi ylittää tyypillisesti lasketun hiilijalanjälkesi.
Ilmastokompensaatio toteutetaan sertifioitujen päästövähennysyksikköjen (Certified Emissions Reduction, CER) ostojen ja poistojen avulla. Päästövähennysyksiköt ovat sekä YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen että johtavien kansalaisjärjestöjen perustaman Gold Standardin sertifioimia. Käytön jälkeen päästövähennysyksiköt poistetaan päästörekistereistä sen varmistamiseksi, että jokainen yksikkö käytetään vain kerran.

Mistä tiedän, että vaikutus on todellinen, eikä sitä olisi tapahtunut ilman tukeani?

YK:n ja Gold Standardin sertifioimien hankkeiden tulee noudattaa “täydentävyyden” periaatetta. Tämä tarkoittaa, että hankkeiden rahoitus ja toteuttaminen ovat riippuvaisia CHOOOSEn kompensaatiojärjestelmän tuottamasta tuesta, eivätkä ne toteutuisi ilman tätä tukea. Kaikki hankkeet, joita asiakkaamme voivat tukea, edellyttävät jatkuvaa raportointia ja seurantaa. Tällä varmistetaan, että ne ovat määriteltyjen standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisia.

Paljonko Norwegian ansaitsee ilmastokompensaatiosta?

Norwegian ei ansaitse mitään, eikä lisää palkkiota tai saa voittoa, kun se tarjoaa päästölaskelman ja mahdollisuuden lentosi ilmastokompensointiin CHOOOSEn kautta.

Miten päästöhyvityksen hinta lasketaan?

YK:n ja Gold Standardin sertifioimissa hankkeissa hiilidioksidin hinnoittelu määräytyy hanketasolla erilaisten tekijöiden perusteella, kuten hankkeen sijainnilla, laajuudella, käytettävällä teknologialla ja rahoitusehdoilla. CHOOOSE antaa aina kiinteän hinnan kaikista tarjolla olevista aktiivisista hankkeista.