Autamme matkustajia tekemään hiilidioksiditietoisia päätöksiä ja pienentämään hiilijalanjälkeään

Norwegian pyrkii jatkuvasti vähentämään ympäristövaikutustaan. Osana laajempaa kestävän kehityksen ohjelmaamme autamme matkustajiamme ymmärtämään heidän lentoihinsa liittyvät hiilidioksidipäästöt ja pienentämään niihin liittyvää hiilijalanjälkeään tukemalla ilmastoratkaisuja. Tämän palvelun järjestää CHOOOSE, norjalainen ilmastoteknologisten ohjelmistojen toimittaja.

Maksuprosessin aikana matkustajat voivat antaa suostumuksensa ja vapaaehtoisesti tukea Yhdistyneiden Kansakuntien, Verran ja Gold Standardin sertifioimia hiilidioksidihankkeita. Tämän ohjelman kasvaessa Norwegian jatkaa asiakkaidensa käyttöön tarjoamiensa projektien laajentamista.

Jäljempänä voit lukea lisää hankkeista, joita tuemme tällä hetkellä

Metsänhoitohanke Perussa

Perun Amazonin sademetsän reunalla asuu kolme alkuperäisyhteisöä ja yli 30 suojelullisesti arvokasta lajia 591 851 hehtaarin alueella, jota uhkaavat laiton kaivostoiminta, hakkuut, kaskiviljely ja infrastruktuurin kehittäminen.

Tämä hanke kohdistuu metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen paikallisiin taloudellisiin tekijöihin tukemalla sosiaalisesti osallistavan maatalouden kehittämistä, maankäyttökapasiteetin kehittämistä sekä metsien suojelun ja luonnonvarojen valvonnan parantamista. Luonnonsuojelun, sademetsäekosysteemin suojelun ja yhteisön kestävän metsänhoidon laajentamisen avulla hanke vähentää merkittävästi maailmanlaajuisia päästöjä.

Verra on sertifioinut tämän hankkeen mitattavissa olevat kasvihuonekaasuvaikutukset VCS:n mukaisesti.

Tuulivoimahanke Thaimaassa

Thaimaassa Thepharakin alueella sijaitseva tuulipuisto tuottaa puhdasta tuulisähköä kansalliseen sähköverkkoon.

Hanke tuottaa vuosittain noin 230 000 MWh uusiutuvaa tuulienergiaa 30 tuuliturbiinin avulla ja vähentää hiilidioksidipäästöjä korvaamalla fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Hanke on myös luonut uusia työpaikkoja paikallisyhteisöön, ja se tukee aktiivisesti paikallista kehitystä investoimalla yhteisön toimintaan.

Verra on sertifioinut tämän hankkeen mitattavissa olevat kasvihuonekaasuvaikutukset VCS:n mukaisesti.

Turvealuehanke Indonesiassa

Hankkeessa ennallistetaan yli 22 922 hehtaaria turvemaiden sademetsää Merangin biologisen monimuotoisuuden vyöhykkeellä Indonesiassa. Alue on yksi Etelä-Sumatran suurimmista ja syvimmistä turvesuoalueista.

Varoilla kunnostetaan ja suojellaan kriittistä ekosysteemiä, estetään merkittävien päästömäärien vapautuminen ja luodaan lisäksi suojelualue sadoille ainutlaatuisille ja uhanalaisille lajeille, kuten Sumatran tiikerille. Hankkeessa keskitytään työskentelemään ympäröivien kylien kanssa yhteisön kehitysrahaston kautta, josta tuetaan yhteisön valitsemia hankkeita sekä uusia toimeentulomahdollisuuksia, jotka auttavat vähentämään metsäkatoa ja villieläinten salametsästystä.

Verra on sertifioinut tämän hankkeen mitattavissa olevat kasvihuonekaasuvaikutukset VCS:n ja CCB:n mukaisesti.

Puhtaita ruoanlaittoratkaisuja Nepalissa

Lähes 75 prosenttia Nepalin kotitalouksista käyttää edelleen kiinteää biomassaa, kuten polttopuuta ja eläinten lantaa, ruoanlaittoon ja kotien lämmittämiseen. Useimmat heistä eivät käytä puhtaita keittimiä, mikä johtaa kotitalouksien ilmansaasteisiin. Kohtuuhintaisten energialähteiden puute on edistänyt polttopuun kestämätöntä käyttöä, joka on todettu yhdeksi Nepalin metsien tilan heikkenemisen keskeiseksi aiheuttajaksi.

Hanke on osa Nepalin hallituksen Clean Cooking Solution to All -aloitetta. Hanke käynnistyi 1. marraskuuta 2016, ja kun ensimmäinen kuulemiskokous paikallisyhteisöjen kanssa järjestettiin, hankkeessa oli jo asennettu 25 000 liettä.

Hanke johtaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä polttopuun kulutusta ja siten kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi samoin kuin luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja lisäämiseen sekä valuma-alueiden ja metsien turvaamiseen.

Hankkeen mitattavissa oleva kasvihuonekaasuvaikutus on sertifioitu Gold Standard -standardilla.

 

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi on järjestelmä, jonka avulla henkilöt ja organisaatiot voivat edistää ilmastotoimia tukemalla sertifioituja kolmansien osapuolten hankkeita, jotka edistävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tai poistamista. Hiilidioksidipäästöjen kompensointi ei vähennä toimiesi päästövaikutusta, mutta sen avulla voit tukea merkityksellisiä ilmastotoimia ympäri maailman.

Kun henkilöt tai organisaatiot kompensoivat hiilijalanjälkiään, maksettuja varoja käytetään todennettujen päästöhyvitysten ostamiseen (summalla, joka vastaa henkilöiden/organisaatioiden arvioitua hiilijalanjälkeä) hankkeista, joilla vähennetään tai poistetaan kasvihuonekaasupäästöjä. Maksettu hinta on päästöhyvitysten toimittamisen kokonaiskustannus.

Useat tekijät vaikuttavat päästöhyvityksen hintaan. Ensisijainen hintatekijä on hiilen vähennys- tai poistohankkeeseen liittyvät suorat kustannukset, jotka riippuvat hankkeen tyypistä, laajuudesta ja sijainnista. Sivuhyödyt, ostajien mieltymykset, kaupankäyntikulut ja hanketyypin saatavuus voivat myös vaikuttaa hintaan. Organisaatiot valitsevat usein hankkeita, jotka sopivat niiden tavoitteisiin, asiakaskuntaan tai yhteisöihin, joissa ne toimivat, joten jotkin hanketyypit ovat suositumpia ja siksi kysytympiä kuin muut.
Kun kompensoit Norwegianin ohjelman kautta, tuet sekoitettua hankesalkkua ja maksat yhtenäisen hinnan hiilitonnia kohden kyseisen salkun tukemisesta. Maksamasi kokonaishinta riippuu siten ensinnäkin tonnihinnasta ja toiseksi kompensoimastasi hiilimäärästä (so. valitsemasi lennon arvioitu hiilijalanjälki).