Kohti ilmastoystävällisempää ilmailua CHOOOSEn ja Norwegianin kanssa

Työskentelemme Norwegianissa jatkuvasti kestävämmän ilmailun puolesta. Olemme viime vuosina tehneet monia toimia ilmastovaikutustemme pienentämiseksi samalla kun pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Yhteistyö CHOOOSE-ilmastoyhtiön kanssa antaa matkustajillemme helpon ja varman mahdollisuuden kompensoida lennon hiilijalanjälki.

Kun lennät Norwegianilla ja valitset lentomatkasi yhteydessä ilmastokompensoinnin, voit olla varma, että maksusi käytetään hyväksyttyjen maailmanlaajuisten CO2-päästöjä vähentävien hankkeiden rahoittamiseen.

Yhteistyössä CHOOOSEn kanssa olemme valikoineet mitattavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia aikaan saavia puhtaan energian hankkeita alueilla, joille lennämme. Kun yhteistyö CHOOOSEn kanssa etenee, lisääntyy tarjottavien hankkeiden määrää. Alta voit lukea lisää hankkeista, joita voit tukea tällä hetkellä:  

Metsänhoitohanke Perussa

Perun Amazonin sademetsän reunalla asuu kolme alkuperäisyhteisöä ja yli 30 suojelullisesti arvokasta lajia 591 851 hehtaarin alueella, jota uhkaavat laiton kaivostoiminta, hakkuut, kaskiviljely ja infrastruktuurin kehittäminen.

Tämä hanke kohdistuu metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen paikallisiin taloudellisiin tekijöihin tukemalla sosiaalisesti osallistavan maatalouden kehittämistä, maankäyttökapasiteetin kehittämistä sekä metsien suojelun ja luonnonvarojen valvonnan parantamista. Luonnonsuojelun, sademetsäekosysteemin suojelun ja yhteisön kestävän metsänhoidon laajentamisen avulla hanke vähentää merkittävästi maailmanlaajuisia päästöjä.

Verra on sertifioinut tämän hankkeen mitattavissa olevat kasvihuonekaasuvaikutukset VCS:n mukaisesti.

Tuulivoimahanke Thaimaassa

Thaimaassa Thepharakin alueella sijaitseva tuulipuisto tuottaa puhdasta tuulisähköä kansalliseen sähköverkkoon.

Hanke tuottaa vuosittain noin 230 000 MWh uusiutuvaa tuulienergiaa 30 tuuliturbiinin avulla ja vähentää hiilidioksidipäästöjä korvaamalla fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Hanke on myös luonut uusia työpaikkoja paikallisyhteisöön, ja se tukee aktiivisesti paikallista kehitystä investoimalla yhteisön toimintaan.

Verra on sertifioinut tämän hankkeen mitattavissa olevat kasvihuonekaasuvaikutukset VCS:n mukaisesti.

Turvealuehanke Indonesiassa

Hankkeessa ennallistetaan yli 22 922 hehtaaria turvemaiden sademetsää Merangin biologisen monimuotoisuuden vyöhykkeellä Indonesiassa. Alue on yksi Etelä-Sumatran suurimmista ja syvimmistä turvesuoalueista.

Varoilla kunnostetaan ja suojellaan kriittistä ekosysteemiä, estetään merkittävien päästömäärien vapautuminen ja luodaan lisäksi suojelualue sadoille ainutlaatuisille ja uhanalaisille lajeille, kuten Sumatran tiikerille. Hankkeessa keskitytään työskentelemään ympäröivien kylien kanssa yhteisön kehitysrahaston kautta, josta tuetaan yhteisön valitsemia hankkeita sekä uusia toimeentulomahdollisuuksia, jotka auttavat vähentämään metsäkatoa ja villieläinten salametsästystä.

Verra on sertifioinut tämän hankkeen mitattavissa olevat kasvihuonekaasuvaikutukset VCS:n ja CCB:n mukaisesti.

Puhtaita ruoanlaittoratkaisuja Nepalissa

Lähes 75 prosenttia Nepalin kotitalouksista käyttää edelleen kiinteää biomassaa, kuten polttopuuta ja eläinten lantaa, ruoanlaittoon ja kotien lämmittämiseen. Useimmat heistä eivät käytä puhtaita keittimiä, mikä johtaa kotitalouksien ilmansaasteisiin. Kohtuuhintaisten energialähteiden puute on edistänyt polttopuun kestämätöntä käyttöä, joka on todettu yhdeksi Nepalin metsien tilan heikkenemisen keskeiseksi aiheuttajaksi.

Hanke on osa Nepalin hallituksen Clean Cooking Solution to All -aloitetta. Hanke käynnistyi 1. marraskuuta 2016, ja kun ensimmäinen kuulemiskokous paikallisyhteisöjen kanssa järjestettiin, hankkeessa oli jo asennettu 25 000 liettä.

Hanke johtaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä polttopuun kulutusta ja siten kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi samoin kuin luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja lisäämiseen sekä valuma-alueiden ja metsien turvaamiseen.

Hankkeen mitattavissa oleva kasvihuonekaasuvaikutus on sertifioitu Gold Standard -standardilla.Mikä on CHOOOSE?

CHOOOSE on ilmastoon keskittynyt teknologiayhtiö Oslossa Norjassa. CHOOOSEn tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä kohti kestävää tulevaisuutta ja tarjota tekninen alusta, joka mahdollistaa muun muassa yksityishenkilöiden, yritysten ja muiden organisaatioiden pääsyn parhaisiin CO2-päästöjä vähentäviin hankkeisiin ympäri maailmaa. CHOOOSEa tukevat yksityishenkilöt ja organisaatiot yli 60 maassa. Jos haluat tutustua yhtiöön, lue lisää: www.chooose.today

 

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi on ilmastotoimi, jonka avulla voit puuttua hiilidioksidipäästöihin, joita et voi välttää. Kompensoinnin avulla tuet hankkeita, jotka vähentävät ja välttävät hiilidioksidipäästöjä. Kun valitset kompensaation lähtöselvitysprosessin aikana, varat käytetään CO2-korvauksen sponsorointiin määrällä, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin laskettu hiilijalanjälkesi. Toisin sanoen hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin avulla voit tasapainottaa lentosi aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

Kun kompensoit lennon hiilijalanjäljen, varoja käytetään sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka vähentävät tai sitovat hiilidioksidipäästöjä laskettua hiilijalanjälkeä vastaavalla määrällä. Pieni osa varoista käytetään tämän ohjelman toteuttamiseen tarvittavien hallintokulujen tukemiseen.
Hiilidioksidipäästöjen kompensointi tapahtuu ostamalla ja poistamalla kolmannen osapuolen varmentamia päästöyksikköjä, jotka ovat vapaaehtoisissa kompensointiohjelmissa käytettäviä päästövähennysyksiköitä. Kukin päästöyksikkö vastaa 1 000 kiloa hiilidioksidia.
Päästöyksiköt sertifioidaan vähintään yhdellä kolmesta ensisijaisesta kansainvälisestä hiilistandardista: Verran sertifioimilla Verified Carbon Units (VCU) -yksiköillä, Gold Standardin sertifioimilla Verified Emission Reduction (VER) -yksiköillä sekä Gold Standardin ja YK:n puhtaan kehityksen mekanismin sertifioimilla Certified Emissions Reduction (CER) -yksiköillä. Lisäksi jokainen hanke on läpikäynyt CHOOOSEn hiilihankkeiden due diligence -prosessin, jossa keskitytään riskien hallintaan ja hankkeen sidosryhmien sekä yhteisövaikutusten arviointiin paikan päällä.

YK:n, Verran ja Gold Standardin sertifioimien hankkeiden osalta hiilidioksidin kompensaatiohinnoittelu määräytyy erilaisten hanketason kriteerien perusteella, kuten hankkeen sijainti, laajuus, mukana olevat teknologiat, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, rahoitusehdot sekä kysyntä ja tarjonta maailmanlaajuisilla hiilimarkkinoilla. Norwegianin kompensaatio-ohjelma tarjoaa yhden hinnan kaikille salkkumme aktiivisille hankkeille.