På vej mod mere klimaneutral luftfart med CHOOOSE og Norwegian

Hos Norwegian arbejder vi løbende på at reducere vores miljøpåvirkning. Som en del af vores bæredygtighedsprogram har vi indgået et samarbejde med det norske klimaselskab CHOOOSE for at gøre det nemt for vores passagerer at kompensere for deres personlige CO2-aftryk, når de flyver med os.

Hvis man tilvælger det ved betaling, kan passagerer frivilligt støtte CO2-reducerende projekter, der er certificeret af FN, Verra og Gold Standard. Dit bidrag finansierer projekter, der verificeret reducerer CO2-emissioner.

I samarbejde med CHOOOSE har vi identificeret projekter med fokus på ren energi med målbar, langsigtet effekt. Norwegian vil fortsætte med at udvide antallet projekter, vi stiller til rådighed for vores kunder, efterhånden som programmet vokser. Nedenfor kan du læse mere om de projekter, vi i øjeblikket støtter:

Beskyttelse af regnskov i Peru

I udkanten af den peruvianske regnskov i Amazonas er tre urbefolkningssamfund og mere end 30 bevaringsværdige arter truet af ulovlig minedrift, tømmerhugst, slash and burn-landbrug og infrastrukturudvikling.
Dette projekt bidrager til at finde de lokale, økonomiske årsager til afskovning vdd at støtte udviklingen af et socialt inkluderende jordbrug, kapacitetsopbygning for arealbrug, forbedret skovværn og overvågning af naturressourcer. Gennem bevaring, beskyttelse af regnskovens økosystem og opskalering af bæredygtig skovforvaltning i samfundet, reducerer projektet udledninger betydeligt.
Den målbare effekt af projektet er certificeret af Verra.

Vindkraft i Thailand

Vindparken, der er beliggende i Thepharak-distriktet i Thailand, leverer ren vindkraft til det nationale elnet.

30 vindturbiner producerer omkring 230.000 MWh fornybar energi per år, som erstatter behovet for fossilt brændstof og dermed reducerer en tilsvarende mængde klimagasudledninger. Projektet skaber nye arbejdspladser og støtter lokal udvikling gennem investering i lokalsamfundet.

Den målbare effekt af dette projekt er certificeret til VCS af Verra.

Restaurering af vådområder i Indonesien

Igennem dette projekt restaureres mere end 22.922 hektar med regnskovsvådområde i biodiversitetszonen Merang, der er en af de største og dybeste mose- og vådområder på det sydlige Sumatra.

Finansieringen sørger for rehabilitering og beskyttelse af det vigtige økosystem og forhindrer betydelige udledningen af drivhusgasser, samtidig med at det skaber et beskyttet område for hundredvis af unikke og truede dyrearter, som fx Sumatra-tigeren. Projektet fokuserer på at samarbejde med de omkringliggende landsbyer gennem en udviklingsfond, der skaber nye indtægtsmuligheder for lokalsamfundet, hvilket igen bidrager til at mindske behovet for afskovning og krybskytteri.

Den målbare effekt af dette projekt er certificeret til VCS af Verra.

Køkkenovnsprojekt i Nepal

Næsten 75 procent af husholdningerne i Nepal bruger fortsat biomasse som træbrænde og dyreafføring til madlavning og opvarmning af boliger. De færreste private køkkenovne brænder rent, hvilket fører til luftforurening i hjemmene. Manglen på billige brændstoffer har ført til et stigende forbrug af træbrænde, der er et væsentligt element i forringelsen af skovene i Nepal.

Projektet er en del af den nepalesiske regerings ”Clean Cooking Solutions to All Initiative”. Projektet startede 1. november 2016, og da første høringsmøde var afholdt, var mere end 25000 ovne allerede blevet installeret.

Ved at reducere forbruget af træbrænde, beskytte og forbedre biodiversiteten og beskytte vandområder og skove, vil dette projektet kunne bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser betydeligt.

Den målbare effekt af dette projekt er certificeret af Gold Standard.Hvem er CHOOOSE?

CHOOOSE™ er en klimateknologisk virksomhed med base i Oslo, Norge. CHOOOSE bygger digitale værktøjer, så alle, hvor som helst, nemt kan integrere klimaindsatsen i hverdagen og erhvervslivet. Sammen med sit økosystem af branchepartnere fremskynder CHOOOSE-platformen adgangen til og brug af klimaløsninger på tværs af en række vigtige teknologier – fra naturbaserede løsninger og vedvarende energi til CO2-fjernelse og bæredygtigt flybrændstof. Få mere at vide på https://chooose.today/

 

CO2-kompensation er en klimaindsats, der giver dig mulighed for at tackle de CO2-emissioner, du ikke kan undgå, ved at støtte projekter, der reducerer og undgår CO2 andetsteds. Når du vælger at udligne din flyrejse ved betalingen af flybilletter, anvendes midlerne direkte til at sponsorere en CO2-kompensation for et beløb, der er lig med eller større end dit beregnede CO2-aftryk. Sagt på en anden måde, så giver CO2-kompesation dig mulighed for at afbalancere CO2-emissioner frigivet fra din flyvning.

Når du kompenserer for CO2-aftrykket fra en flyvning, anvendes der midler til at hjælpe med at støtte projekter, der reducerer eller opsamler CO2-emissioner i et beløb svarende til deres beregnede CO2-aftryk. En lille del af midlerne bruges til administrative omkostninger, der kræves for at levere dette program.

CO2-udligning udføres ved at købe og trække på tredjeparters verificerede CO2-kredit, hvilket er en enhed for emissionsreduktion, der anvendes i frivillige kompensationsprogrammer. Hver CO2-kredit svarer til 1.000 kg CO2.

CO2-kreditterne er certificeret af mindst en af de tre primære, internationale CO2-standarder; Verified Carbon Units (VCU), certificeret af Verra; Verified Emission Reduction (VER)-enheder, certificeret af Gold Standard, og Certified Emission Reduction (CER)-enheder, certificeret af Gold Standard og FN's Clean Development Mechanism. Derudover har hvert projekt gennemgået CHOOOSEs Carbon Project Due Diligence-proces med fokus på risikostyring og vurdering af projektets interessenter og samfundsmæssige virkning på lokalsamfundet.

For projekter, der er certificeret af De Forenede Nationer, Verra og Gold Standard, er CO2-kompensationsspriser bestemt af forskellige kriterier på projektniveau, såsom projektplacering, skala, involverede teknologier, social og miljømæssig indvirkning, finansieringsvilkår samt udbud og efterspørgsel på de globale CO2-markeder. Norwegians udligningsprogram leverer en enkelt takst på tværs af alle aktive projekter i vores portefølje.