Mod en mere klimavenlig luftfart med CHOOOSE og Norwegian

I Norwegian arbejder vi hele tiden på at gøre luftfarten mere bæredygtig. De seneste år har vi derfor sat gang i en række tiltag for at reducere vores miljøbelastning og at indføre nye tiltag til gavn for klimaet. Samarbejdet med klimavirksomheden CHOOOSE vil gøre det nemt for vores passagerer at kompensere for deres personlige CO2-aftryk, når de flyver med os.

Med et enkelt tilvalg, når du bestiller din rejse, kan du støtte CO2-reducerende projekter, som er godkendt af FN og Gold Standard. Hvis du vælger at kompensere for dit CO2-aftryk, kan du være sikker på, at dit bidrag vil blive brugt til at finansiere godkendte projekter, der reducerer den globale CO2-udledning.

I samarbejde med CHOOOSE har vi identificeret specifikke projekter i de regioner, vi flyver til, der producerer vedvarende og ren energi med langsigtet og målbar effekt. Norwegian vil løbende udvide porteføljen af projekter, vi gør tilgængelige for vores passagerer, efterhånden som samarbejdet med CHOOOSE vokser. Nedenfor kan du læse mere om de projekter, du er med til at støtte:  

Vindprojekt i Vietnam

Vindprojektet Bac Lieu anses for et ”landemærke” inden for ren energiproduktion og er lokaliseret på Vietnams sydvestkyst. Dette projekt udnytter vindkraft for at generere ren energi, tilfører strøm direkte til det lokale elnet og erstatter fossilt brændstof. Den målbare CO2-effekt af dette projekt er certificeret af FN og Gold Standard.

Ud over CO2-reduceringen driver dette projekt en række udviklingsaktiviteter, som bidrager til flere af FN’s mål for bæredygtig udvikling:

  • Reduceret udledning: 60.000 ton CO2 reduceres i gennemsnit hvert år
  • Ren energi: 103.000 MWh ren energi genereres i gennemsnit hvert år
  • Nye arbejdspladser: Projektet skaber mere end 100 nye arbejdspladser indenfor vindparkdrift
  • Konvertering af deponigas til energi i Thailand

Dette projekt opfanger metangas fra et af Thailands største deponier i den vestlige del af Bangkok og undgår skadelige metangasudslip ved at konvertere gassen til ren strøm, der leveres direkte til det lokale elnet. Den målbare CO2-effekt af dette projekt er certificeret af FN og Gold Standard.

”Run-of-river” i Laos

Dette småskalaprojekt genererer vedvarende energi fra Houay Makchan-floden i Laos. Projektet er med til at forsyne det regionale energiforbrug i Laos med billig og ren vandkraft til det lokale net og erstatter fossilt brændstof. Den målbare CO2-effekt af dette projekt er certificeret af FN og Gold Standard.

«Den type klimakompensationsprojekter, som CHOOOSE socialiserer og promoverer, repræsenterer de bedste standarder for internationale udledningsreduktioner, der er tilgængelige i dag.»

Niclas Svenningsen, Manager Global Climate Action hos FN’s klimakonvention, UNFCCC

 Hvem er CHOOOSE?

CHOOOSE er et klimafokuseret teknologiselskab baseret i Oslo. CHOOOSE’s mål er at accelerere skiftet mod en bæredygtig fremtid, og selskabet leverer en teknologiplatform, der blandt andet giver enkeltpersoner, selskaber og organisationer adgang til de bedste CO2-reducerende projekter rundt om i verden. CHOOOSE er støttet af enkeltpersoner og organisationer i over 60 lande. For at læse mere, besøg: www.chooose.today

Hvad sker der egentlig, når jeg vælger at kompensere mit CO2-aftryk i bestillingsprocessen?

Hvis du vælger at kompensere CO2-aftrykket for din flyvning i bestillingsprocessen, bliver midlerne brugt på at støtte en verificeret CO2-reduktion, der er lig med eller større end dit beregnede CO2-aftryk. Sagt på en anden måde, udligner du CO2-udledningen fra flyveturen. På grund af minimumsbeløbet vil kompensationen normalt udgøre mere end det beregnede CO2-aftryk.
Klimakompensation udføres gennem køb og sletning af Certified Emission Reductions (CER-enheder). CER-enhederne er certificeret af både Clean Development Mechanism under FN’s Klimakonvention samt Gold Standard, der er en ledende standard etableret af ikke-statslige organisationer. CER-enhederne bliver derefter slettet i gældende CO2-registre for at sikre, at hver enhed kun bruges én gang. 

Hvordan ved jeg, at virkningen er reel og ikke ville være sket uden min støtte?

Projekter, som er certificeret af FN og Gold Standard, skal overholde princippet om "additionalitet". Det betyder, at projektet er afhængigt af penge fra kompensationsordninger, som dem CHOOOSE tilbyder, for at kunne gennemføres. CO2-reduktionen er derfor et tillæg til, hvad der ellers ville være sket. Alle projekter, som Norwegian giver sine kunder mulighed for at støtte, er underlagt løbende rapportering og overvågning for at sikre, at de forbliver i overensstemmelse med disse standarder og driftsmæssigt god praksis.

Hvor meget tjener Norwegian på, at jeg klimakompenserer?

Norwegian tjener ingenting og har ikke noget pristillæg, når vi leverer CO2-udregning og mulighed for klimakompensation for din flyvetur via CHOOOSE.

Hvordan beregnes prisen for CO2-udregning?

For projekter, der er certificerede af FN og Gold Standard, bestemmes CO2-prisen af forskellige kriterier på projektniveau, som for eksempel projektplacering, projektskala, involverede teknologier og finansieringsbetingelser. CHOOOSE giver til enhver tid en fast pris på tværs af alle aktive projekter i porteføljen.