Samfundsansvar

Norwegians strategi for samfundsansvar klarlægger blandt andet, hvordan vi som flyselskab kan bidrage til lavere CO2-udslip og mindre forurening ved at benytte nye, drivstofeffektive fly. Vores etiske regler opstiller klare retningslinjer, som skal sikre et godt arbejdsmiljø samt retningslinjer i forhold til menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption, ansattes rettigheder og ikke mindst sikkerhed for både for kunder og ansatte.

Miljø: I Norwegian deltager vi aktivt i arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling og har som klart mål at reducere vores CO2-udslip med 30 procent per passager i perioden 2008-2015. Du kan læse mere om vores miljøtiltag her.

Samarbejde med UNICEF: Norwegian samarbejder med UNICEF gennem et såkaldt SignaturPartnerskab. Du kan læse mere om samarbejdet her.

Arbejdsforhold: Alle i Norwegian har et fælles ansvar for at skabe et godt og velfungerende arbejdsmiljø baseret på åbenhed og tolerance. Norwegian støtter FN’s internationale menneskerettighedskonventioner, og ingen skal på nogen måde forårsage eller bidrage til omgåelse af denne konvention. Læs mere om arbejdsforhold her.

Samarbejde med myndigheder:
Norwegian vil gerne bistå myndighederne ved at tilbyde flytransport til eksempelvis flyrejsende, der af den ene eller anden grund ikke selv kan komme hjem fra udlandet. Det kan du læse mere her.

(Copyright: Hans Olav Nyborg, hangar.no)