Miljø


(Copyright: Anders Omberg)

Norwegian deltager aktivt i arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling
I Norwegian har vi som klart mål at reducere vores CO2-udslip med 30 procent per flypassager i perioden 2008-2015. Vi indfaser løbende nye Boeing 737-800-maskiner i vores flyflåde med målet om en samlet flåde på 70 nye fly i 2014. De nye fly har et markant lavere udslip og giver passagererne en bedre flyoplevelse.

Ny teknologi sikrer mulighed for at flyve kortere distancer mellem lufthavnene samt at bruge nye, smidigere og mere sikre indflyvninger. Men også andre faktorer spiller ind: ”grønne landinger”, brug af winglets, motorvask, brug af mindre forurenende afisningsvæske, kildesortering m.m.

Alt ovenstående er en del af vores miljøarbejde. Vi er endvidere også en aktiv deltager i flere miljørelaterede samarbejdsprojekter i Skandinavien, hvor vi, i flere af disse, arbejder sammen med myndighederne. Målet med projekterne er at identificere og gennemføre tiltag, som vil reducere branchens ’Carbon Footprint’ og bidrage til at gøre luftfart CO2-neutral inden 2050.

Læs mere om Norwegians miljøtiltag i årsrapporten.