Du bruger i øjeblikket den tilgængelige version på en desktopenhed. Sluk for tilgængelighedstilstand.

Norwegian Holidays: Generelle vilkår for pakkerejser


Norwegian Holiday AS (herefter omtalt som Norwegian Holidays), cvr-nummer 992 911 700, er en norsk virksomhed med hovedkvarter i Oslo og forretningsadresse på Oksenøyveien 3, N-1366 Lysaker.

Køb og salg af pakkerejser er dækket af den norske pakkerejselov (pakkereiseloven) af 25. august 1995. Norwegian Holidays stiller sikkerhed for og er medlem af den norske rejsegarantifond "Reisegarantifondet".
Disse betingelser gælder mellem Norwegian Holidays og deres kunder ved køb foretaget på denne hjemmeside, hvor den norske pakkerejselov (pakkereiseloven) gælder. For at blive betragtet som en pakkerejse skal bookingen indeholde mindst to af følgende punkter solgt eller markedsført som en samlet pris: transport, ophold på den endelige destination eller anden turistservice, der varer mere end 24 timer og er en integreret del af arrangementet, men ikke er direkte relateret til transport eller ophold.

Andre flyrejser eller tjenester er ikke dækket af disse betingelser.

1. Generelt

Flyrejser leveres af Norwegian Air Shuttle (flyselskabet), mens hoteller, billeje, concierge service, forsikring og visse andre produkter og tjenester leveres direkte til dig af uafhængige rejseleverandører. Rejseleverandørerne er ikke agenter, medarbejdere eller underleverandører til Norwegian Holidays, og Norwegian Holidays er ikke ansvarlig for deres handlinger, forsømmelser eller produkter og tjenester leveret af dem.

2. Accept af aftalen og betalingsbetingelser

Aftalen mellem parterne betragtes som indgået efter bekræftelse af bookingen. Inden bekræftelse af bookingen skal kunden have modtaget oplysning om pas- og visumkrav osv. til den ønskede destination for EU/EØS-statsborgere, se også afsnit 4.2

Pakker betales fuldt ud ved booking, og bookingen skal gennemføres og bekræftes senest 3 dage inden afrejse. Booking skal foretages på www.norwegianholidays.com. Se afsnit 6 herunder for ændring og aflysning af pakkerejser.

Norwegian Holidays tilbyder ikke booking til mere end ni personer. Norwegian Holidays kan ikke holdes ansvarlig for yderligere gebyrer pålagt af uafhængige rejseleverandører, hvis du rejser med mere end ni personer sammen som en gruppe, selvom bookinger foretages separat.

3. Aftalevilkår

Aftalen omfatter pakkerejse(r) som angivet i bookingbekræftelsen og rejsedokumentet eller lignende dokument samt evt. ekstra service inkluderet i pakkerejsen efter aftale mellem parterne.

Transport eller arrangementer (f.eks. udflugter osv.) er kun inkluderet i pakkerejsen, hvis de er solgt eller markedsført som en samlet pris.
Oplysninger offentliggjort på Norwegian Holidays' hjemmeside eller via andre informationskanaler er en del af aftalen, med mindre disse oplysninger formodes at være irrelevante for kunden, der har købt pakkerejsen. Oplysninger bliver også betragtet som en del af aftalen, hvis der sker betydelige ændringer i dem inden aftalens indgåelse.

Ud over disse vilkår, som betragtes om hovedvilkårene for aftalen, gælder Norwegian Air Shuttles generelle vilkår for befordring for flyrejsens del af pakken, for så vidt de ikke strider imod Norwegian Holidays' vilkår og betingelser og rejseinformationer, der er offentliggjort på Norwegian Holidays' hjemmeside. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne i de generelle vilkår for befordring og disse vilkår, gælder sidstnævnte.

Den norske udgave af Norwegian Holidays vilkår og betingelser er den originale tekst, og alle udgaver på andre sprog er en oversættelse heraf. I tilfælde af evt. uoverensstemmelse mellem den norske og en af de oversatte udgaver, vil den norske udgave altid have fortrinsret.

Vi stræber efter til enhver tid at holde oplysningerne på vores hjemmeside opdateret og korrekte, men vi påtager os ikke noget ansvar for fejl. Vi vil gøre vores bedste for at rette fejl og mangler, så snart vi bliver opmærksomme på dem.

3.1 Pakker og priser

De angivne priser for pakken er inklusive alle skatter og afgifter, inklusive myndighedspålagte afgifter og omkostninger. Eventuelle lokale omkostninger på destinationen som f.eks. lufthavnsskatter og andre lokale skatter kan forekomme. Sådanne afgifter er ikke inkluderet i pakkeprisen, og skal betales af kunden. Derudover inkluderer prisen specielle krav eller andre valgfri tjenester, som Norwegian Holidays har aftalt og inkluderet i pakkeprisen.

Afbestillingsbeskyttelse kan købes ved siden af pakkerejseprisen, og er ikke dækket af disse vilkår. Det gælder også evt. billetter, der er købt separat i forbindelse med pakken, eller evt. rejsearrangementer på land, som ikke er en del af pakkerejsen.

Der vil ikke blive foretaget nogen ændringer i pakkeprisen, efter din reservation er bekræftet. Når betalingen er gennemført, vil prisjusteringer med tilbagevirkende kraft ikke forekomme. Norwegian Holidays forbeholder sig retten til at rette eventuelle fejl, der er opstået i forbindelse med prissætningen af pakkerejsen.

Alle bekendtgjorte priser og takster er betinget af, at der er plads, kan ændres når som helst uden varsel, er kun gyldige i forbindelse med nye bookinger, er styret af kapacitet, er muligvis ikke tilgængelige på alle dage eller ruter, og kan være begrænset til bestemte kategorier.

4. Særlige vilkår i forbindelse med aftalen

4.1 Afbestillingsbeskyttelse

En kunde kan købe en afbestillingsbeskyttelse samtidig med, at kunden bestiller pakken. Afbestillingsbeskyttelsen gælder kun for den rejse og den person eller rejsende, som afbestillingsforsikringen er købt til.

Se oplysninger på Norwegian Holidays' hjemmeside for yderligere bestemmelser vedrørende afbestillingsbeskyttelse.

Kunder anbefales at oprette en forsikring i et forsikringsselskab, dvs. en forsikring for tab eller skade på bagage osv. og til at dække medicinske udgifter og mulig hjemrejse på grund af ulykke/sygdom. Kunder anbefales at medbringe det blå sygesikringsbevis.

4.2 Indrejsekrav (pas og visa)

Norwegian Holidays er i henhold til pakkerejseloven forpligtet til at oplyse EU/EØS-statsborgere om visakrav på de ønskede destinationer. Se udenrigsministeriets informationssider på www.um.dk for yderligere oplysninger om kravene for danske statsborgere .

Statsborgere fra andre lande opfordres til at kontakte deres lokale ambassade eller konsulat.

Personer, der foretager bookinger for andre, er forpligtet til at oplyse deres rejseledsager om disse krav.

4.3 Sundhedsoplysninger

Se udenrigsministeriets informationssider på www.um.dk  for oplysninger vedrørende sundhedsforordninger og krav på den ønskede destination. Statsborgere fra andre lande opfordres til at kontakte deres lokale ambassade eller konsulat.

4.4 Transportoplysninger

I tilfælde af ændring af flyselskab på den købte rejse skal Norwegian Holidays gøre sit bedste for straks at informere kunden om ændringerne.

4.5 Andre vilkår

Køb og salg af pakkerejser er dækket af den norske pakkerejselov. Norwegian Holidays' kunder er berettiget til refusion fra Rejsegarantifonden, hvis pakkerejsen bliver aflyst på grund af konkurs eller forsømmelse hos arrangøren. Norwegian Holidays henviser til Rejsegarantifondens hjemmeside www.rgf.no for yderligere oplysninger.

5. Hotel

5.1 Antal hotelovernatninger

Antallet af hotelovernatninger er ikke altid sammenfaldende med antallet af rejsedage, hvis hjemrejsen sker om natten.

5.2 Hotelklassificering

Hotelklassificeringssystemet er i overensstemmelse med, hvad vores leverandører har oprettet, men behøver ikke nødvendigvis at være i overensstemmelse med den officielle klassificering. Norwegian Holidays påtager sig ikke noget ansvar for, hvordan den enkelte leverandør har valgt at klassificere hotellet.

Bemærk venligst, at klassificeringen er i overensstemmelse med det enkelte lands klassificeringssystem. Det vil sige, at standarden på et 3-stjernet hotel kan være forskellig fra land til land.

5.3 Hotelbeskrivelse

Vi gør vores yderste for at sikre, at oplysningerne på vores hjemmeside vedrørende produkter, tjenester, faciliteter og beskrivelser er præcise og opdaterede. Vi modtager disse oplysninger fra vores leverandører og kan derfor ikke garantere, at disse oplysninger altid er opdateret og præcise.

Norwegian Holidays, vores leverandører og søsterselskaber kan ikke garantere, at de er præcise, og vi tager derfor forbehold for eventuelle unøjagtigheder vedrørende oplysninger og beskrivelse af hoteller, biludlejningsselskaber og andre rejseprodukter, der vises på hjemmesiden (herunder uden begrænsning, fotografier, beskrivelser af hotelfaciliteter, generelle produktbeskrivelser, placering på kort osv.).

6. Aflysning og rettelse

Norwegian Holidays politik tillader ingen ændringer eller aflysninger af købte rejser.

Ubrugte dele af pakken kan ikke ændres eller refunderes.

Bemærk venligst at Norwegian Holidays' vilkår vedrørende aflysning afviger fra bestemmelserne i de almindelige norske vilkår for pakkerejser (Alminnelige vilkår for pakkereiser") på grund af restriktioner og begrænsninger hos tredjepartsleverandører.

6.1 Aflysning i tilfælde af force majeure

I tilfælde af bestemte krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smitsomme sygdomme eller andre tilfælde, der kan sidestilles hermed, i umiddelbart nærhed af destinationen inden for 14 dage inden rejsens begyndelse, og hvis der er rimelig grund til at formode, at disse forhold stadig vil være gældende, når rejsen begynder, har kunden ret til at aflyse rejsen. Denne politik gælder også, hvis sådanne begivenheder opstår under rejsen og involverer en reel risiko for kunden.

Kunder bør tjekke med det pågældende lands myndigheder for oplysninger inden rejsedagen.

Når en pakkerejse aflyses på grund af ovennævnte forhold, er kunden berettiget til en refusion af det betalte beløb.

I tilfælde af, at en kunde booker en pakke til en bestemt destination med forudviden om ovennævnte begivenheder, kan han/hun give afkald på retten til refusion.

6.2 Generel afbestillingspolitik

Norwegian Holidays' ret til at aflyse arrangementer med tredjepartsleverandører er begrænset, og kundens ret til at aflyse er tilsvarende begrænset. Kunder underrettes generelt om, at det ikke er muligt at ændre eller aflyse rejser købt hos Norwegian Holidays.

6.3 Refusionspolitik

Forbrugerloven gælder ikke ved køb af pakkerejser, flyrejser eller ophold, når købet er foretaget over internettet. Alle køb er endegyldige.

7. Norwegian Holidays' ret til at aflyse eller ændre en rejse uden erstatningsansvar

7.1 Forhold uden for Norwegian Holidays' kontrol

Norwegian Holiday kan aflyse en pakke uden erstatningsansvar, hvis rejsen ikke kan gennemføres på grund af forhold, der ligger uden for Norwegian Holidays' kontrol, og Norwegian Holidays ikke med rimelighed kunne forventes at have taget hensyn til det, da pakken blev købt, og som Norwegian Holidays hverken selv er ansvarlig for eller i stand til at undgå eller overvinde konsekvenserne af. Sådanne forhold kan omfatte krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smitsomme sygdomme eller andre begivenheder, der kan sidestilles hermed.

Hvis en rejse bliver aflyst inden afrejse på grund af hindringer, der ligger uden for Norwegian Holidays' kontrol, skal ethvert beløb, der er betalt af kunden, refunderes. Alternativt er kunden berettiget til at deltage i en anden pakke, hvis Norwegian Holidays er i stand til at tilbyde et sådant alternativ. Hvis den alternative pakke er dyrere end den oprindelige, vil kunden blive opkrævet forskellen. Hvis den alternative pakke er billigere, kan kunden kræve en refusion af den betalte difference.

Under de samme betingelser som nævnt i første del af dette afsnit, er Norwegian ikke erstatningsansvarlig, hvis pakkerejsen bliver ændret eller afbrudt på grund af forhold, der opstår efter pakkerejsen er påbegyndt. Hvis rejsen bliver afbrudt af Norwegian Holidays eller kunden på grund af sådanne forhold, er kunden berettiget til en proportionel reduktion af prisen. Norwegian Holidays påtager sig, så vidt det er muligt, at eliminere eventuelle risici eller besvær for kunden. Hvis rejsen bliver aflyst, vil vi sikre hjemrejse til det aftalte sted uden omkostninger og med minimale gener for kunden. Tidspunktet for denne hjemrejse vil afhænge af en vurdering af de faktiske forhold på stedet, inklusive den reelle risiko og/eller de reelle ulemper ved et fortsat ophold.

Der vil blive taget hensyn til Norwegian og de lokale myndigheders erklæringer i vurderingen.

Hvis Norwegian Holidays ikke er i stand til at sikre hjemrejse på en belejlig måde, og kunden selv må sørge for hjemrejsen, kan Norwegian Holidays være ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger, som kunden dermed har pådraget sig.

7.2 Norwegian Holidays' ret til at ændre indholdet af rejsevilkårene efter aftalens indgåelse

Norwegian Holidays forbeholder sig retten til at ændre pakkerejsen.

Norwegian Holidays skal bestræbe sig på hurtigst muligt at oplyse kunden skriftligt ved ændring af vilkårene eller indholdet af rejsen. Norwegian Holidays skal også oplyse kunden om hans ret til at annullere købet af rejsen, hvis ændringerne betyder, at rejsen vil lide under betydelige mangler for kunden efter ændringen eller kræve en prisnedsættelse, hvis rejsen bliver mangelfuld. Hvis kunden ikke har benyttet sin ret til at anfægte inden for tre dag efter meddelelsen om ændringerne er fremsendt, mister han eller hun retten til at annullere kontrakten eller kræve en reduktion af prisen. Hvis særlige omstændigheder fører til, at fristen ikke kan overholdes, er kunden forpligtet til at underrette om det hurtigst muligt og inden for en rimelig tid.

8. Partners forpligtelser

8.1 Norwegian Holidays' forpligtelse

Norwegian Holidays leverer pakken i henhold til aftalen. Hvis uforudsete omstændigheder imidlertid kræver ændringer i pakken, vil Norwegian Holidays bestræbe sig på i rimeligt omfang at sikre, at de rejsende udsættes for mindst mulige gener og skal hurtigst muligt oplyse kunden om disse ændringer.

Hvis kunden ikke er tilfreds med denne service, vil Norwegian Holidays forsøge at gøre, hvad der er rimeligt muligt for at afhjælpe manglen.

8.2 Kundens forpligtelse

Kunden er forpligtet til at læse vilkårene for både arrangøren og flyselskabet samt vilkårene for Norwegian Holidays – f.eks. via e-mail eller på hjemmesiden – ved bestilling. Kunden er forpligtet til at informere Norwegian Holidays, hvis kontaktoplysningerne ændres efter booking.

8.2.1 Betaling

Kunden skal betale den aftalte pris inden for den tidsfrist, der er fastsat i vilkårene. Norwegian Holidays forbeholder sig ret til at annullere en bestilling i tilfælde af manglende betaling.

8.2.2 Information

Kunden skal give Norwegian Holidays relevante informationer til gennemførelsen af pakkerejsen. Ved bestilling på vegne af medrejsende er kunden forpligtet til at give præcise og relevante oplysninger om alle medrejsende. Norwegian Holidays er ikke ansvarlig for problemer, der opstår som følge af personlige eller særlige behov hos passagerer, der ikke er tilkendegivet eller tilkendegivet korrekt. Hvis man booker en pakke for andre, skal man sikre sig, at personen/personerne, der deltager i pakkerejsen, overholder Norwegian Holidays' regler, og at de er i stand til at deltage i pakkerejsen uden besvær for dem selv eller andre.

8.2.3 Klager

Den rejsende er forpligtet til at kontakte Norwegian Holidays inden for rimelig tid, hvis den rejsende opdager en mangel, der giver den rejsende rettigheder under pakkerejseloven. Hvis den rejsende opdager manglen, efter pakken er påbegyndt, skal kunden straks forsøge at kontakte vedkommende kanaler. Alle klager skal sendes senest fire uger efter afslutningen af pakkens ikrafttræden.

8.2.4 Rejsedokumenter

Kunden skal sikre sig, at billetter og andre rejsedokumenter og navnene på de rejsende er i overensstemmelse med, hvad der står i passet. Passagerer skal medbringe et gyldigt pas, visa, sundhedskort, kørekort, billetter og andre dokumenter, der kan være nødvendige for rejsen. Den rejsende er forpligtet til at levere de dokumenter, der er nødvendige for den enkelte rejsende, og den rejsende er forpligtet til at sørge for eventuelle andre godkendelser, der er nødvendige for at gennemføre pakken. Flyselskabet har ret til at afvise en rejsende, hvis de nødvendige dokumenter ikke er medbragt eller ikke er gyldige.

8.2.5 Andet

Se vilkårene for tredjeparter for, hvad kunden ellers er ansvarlig for.

8.2.6 Konsekvenser af kontraktbrud

I tilfælde af et brud på disse vilkår under skærpede omstændigheder (eller betingelser i afsnit 7.2.5) forbeholder Norwegian Holidays dig retten til at afvise rejsendes fortsatte deltagelse i rejsen. Norwegian Holidays har intet ansvar for ekstra omkostninger i forbindelse med tidligere/ændret hjemrejsetidspunkt. De afviste rejsende kan ikke fremkomme med klager over den del af rejsen, de ikke har deltaget i.

Kunden kan være erstatningsansvarlig for tab eller ekstra omkostninger, der er pålagt af Norwegian Holidays i forbindelse med ovennævnte. Kunder er ansvarlige for skader og tab osv. i henhold til almindelige regler om skadevoldende handlinger.

9. Mangler

9.1 Mangler inden afrejse

Kunden kan opsige aftalen inden afrejse, hvis det er tydeligt, at servicen har betydelige mangler. Det samme gælder, hvis vilkårene i kontrakten ændres, og det udgør større gener for kunden. Kunden skal oplyse Norwegian Holidays om disse gener inden for rimelig tid. Hvis det overhovedet er muligt, skal underretningen gives senest en uge efter meddelelsen om ændringerne blev modtaget, eller hurtigst muligt hvis meddelelsen blev modtaget kort før afrejse. Kunden er så berettiget til fuld refusion af alle betalte beløb og alle krav i henhold til Norwegians pakkerejselov (pakkereiseloven) § 5-3.

Alternativt er kunden berettiget til at skifte til en anden pakkerejse, hvis Norwegian Holidays er i stand til at tilbyde dette. Hvis den tilbudte erstatningspakke er dyrere, skal kunden betale prisforskellen efter fradrag af eventuelt erstatning, som kunden er berettiget til i henhold til den norske pakkerejselov (pakkereiseloven) § 5-3. Hvis den nye pakke er billigere, skal Norwegian Holiday betale kunden forskellen mellem den oprindelige pris for den købte pakkepris og prisen for erstatningspakken ud over den erstatning, der er beskrevet herover.

9.2 Mangler efter afrejse

Ifølge ovennævnte er en pakke mangelfuld, hvis den adskiller sig fra kontrakten, og afvigelsen ikke skyldes kunden eller kundeforårsagede omstændigheder. Afvigelser fra aftalen betragtes imidlertid ikke som mangler, hvis afvigelsen er mindre væsentlig, eller er af en type, som kunden kunne forvente, ville opstå fra tid til anden. Det samme gælder ved omstændigheder, der er uden for Norwegian Holidays' kontrol.

En kunde skal rapportere om pakkens mangler inden for rimelig tid, efter manglen er opdaget.

Ret til at klage efter afrejse:

a) Hjælpeforanstaltninger:
En kunde kan anmode om, at Norwegian Holidays afhjælper manglen, hvis det kan gøres uden urimelige udgifter eller gener for kunden. Hjælpeforanstaltningen skal foretages inden for rimelig tid og uden betydelige gener for kunden. Hvis kunden ikke forsøger at afhjælpe manglen eller kontakter Norwegian Holidays hurtigst muligt vedrørende manglen – så Norwegian Holidays kan forsøge at rette manglen – mister kunden retten til at klage yderligere.

b) Prisreduktion:
Hvis Norwegian Holidays ikke er i stand til at løse manglen, kan kunden være berettiget til en forholdsmæssig reduktion i prisen eller en rimelig godtgørelse af de udgifter, kunden har påtaget sig i forsøget på at rette manglen.

c) Ret til at aflyse:
Hvis pakkerejsen har betydelige mangler, og formålet med pakkerejsen derfor er betydeligt forringet, kan kunden bruge retten til at aflyse til at kræve en refusion af hele det betalte beløb i henhold til aftalen. Hvis kunden benytter denne ret til at aflyse i henhold til denne aftale, er han berettiget til at blive transporteret gratis tilbage til afrejsestedet eller til et andet sted, hvor pakkerejsen skulle have sluttet, for så vidt pakkerejsen indeholder et transportelement.

d) Erstatning:
I tilfælde af at en pakkemangel medfører tab for kunden, kan kunden kræve erstatning. En kunde kan, hvis han ikke har lidt noget tab, indgive en klage, hvis manglen har medført betydelige gener for kunden. Norwegian Holidays er ikke erstatningsansvarlig for ovennævnte tab, hvis Norwegian Holidays kan bevise, at manglen skyldes omstændigheder, der ligger uden for Norwegian Holidays eller dennes partners kontrol. Norwegian Holidays vil desuden ikke være erstatningsansvarlig, hvis virksomheden eller dens partnere ikke med rimelighed kunne forventes at hindre eller afbøde konsekvenserne på datoen for kontraktens indgåelse. Det er Norwegian Holidays' pligt at give kunden den nødvendige hjælp hurtigst muligt.

Uanset om Norwegian Holidays er erstatningspligtig i henhold til ovenstående eller ej, er den rejsende forpligtet til at minimere tabet, så godt han kan. Erstatning kan ikke kræves for tab eller skader, der er opstået på grund af passagerens forsømmelse eller forhold.

e) EU-forordning 261/2004 (forsinkelser, aflysninger og overbooking):
I tilfælde af lange forsinkelser, aflysninger og/eller overbooking gælder EU-forordningen.

Hvor passagerer har fået udbetalt erstatning i henhold til EU-regler, skal dette beløb iflg. loven fratrækkes beregningen af eventuel prisreduktion/erstatning med hensyn til pakken. Hvor EU-direktivet giver passagerer ret til at opsige kontrakten om flytransport, gælder dette ikke for resten af pakkerejsen, med mindre manglen er af en sådan karakter, at der er omstændigheder til stede til at aflyse hele pakken. Hvis passageren vælger at aflyse rejsen eller annullere købet af flyrejsen i henhold til bestemmelserne i EU-direktivet, men der ikke er omstændigheder til at annullere købet af hele pakken i henhold til loven, skal kunden kun refundere den del af indkøbsprisen, der relaterer til transport.

f) Følgende omstændigheder falder uden for Norwegian Holidays' kontrol:

  • Afvigelser fra aftalen, der er af mindre betydning for gennemførelsen af rejsen eller er forårsaget af kundens valg af pakke.
  • Afvigelser fra kundens forventninger, som ikke er frembragt af Norwegian Holidays, hvis omstændigheder betragtes som "normale" for destinationen.
  • Usædvanlige vejrforhold og andre naturlige forhold, der ligger uden for Norwegian Holidays' kontrol.
  • Omstændigheder, som den rejsende kunne forvente at støde på fra tid til anden, som er uden for Norwegian Holidays' kontrol, eller omstændigheder der ikke afviger fra, hvad der er forudsat i kontrakten.
  • Mindre forsinkelser under transporten eller ændrede afrejse-/ankomsttidspunkter. Især en forsinkelse eller ændring i afrejse/ankomsttidspunkt på grund af forhold, der ligger uden for flyselskabets kontrol, betragtes ikke som en servicefejl. Dette hindrer imidlertid ikke kunden i at få den hjælp og/eller erstatning, han er berettiget til i henhold til EU-forordninger.
  • Afvigelser fra det aftalte, der skyldes kundens egne handlinger.

10. Tvister

Klagen, og hvis kundens klage/krav ikke imødekommes, eller hvis parterne ikke kan blive enige, kan sagen indbringes for klagenævnet for pakkerejser eller anden konfliktløsende instans.

Gældende lov

Medmindre andet fremgår af gældende, internationale konventioner eller obligatoriske internationale eller nationale love og forordninger, vil din kontrakt, vores generelle bestemmelser samt tariffer og regler være underlagt bestemmelserne i den norske lovgivning.

11. Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger indsamlet af Norwegian Holidays på denne hjemmeside er reguleret af Norwegian Air Shuttles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Norwegian Holidays’ betroede forretningspartner, Switchfly, indsamler også oplysninger, der er reguleret af Switchflys politik om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.switchfly.com/sites/default/files/SwitcflyIncPrivacyPolicy2-1-12.pdf.

Denne webside kræver, at browsercookies er aktiveret!

Du bruger i øjeblikket den tilgængelige version på en desktopenhed.

Du bruger i øjeblikket desktopversionen på en mobil enhed.