Beredskabsplan ved forsinkelser efter ombordstigning


Hvis du oplever en længere forsinkelse på asfalten i USA, hjælper vi dig i henhold til vores beredskabsplan ved forsinkelser efter ombordstigning.

Vores plan koordineres med de amerikanske lufthavnsmyndigheder, Customs and Border Protection og Transport Security Administration i alle lufthavne, vi beflyver, inklusive lufthavne vi bliver omdirigeret til.

På startbanen

Vi tillader ikke, at et fly bliver stående på asfalten i mere end fire timer uden at give passagererne tilladelse til at forlade flyet.

Men hvis piloten påpeger, at der er en sikkerhedsmæssig eller sikkerhedsrelateret årsag til at forhindre passagererne i at forlade flyet, eller hvis flyvekontrollen meddeler, at udstigning i betydelig grad vil forstyrre lufthavnens drift, bliver du bedt om at forblive om bord.

Om bord: mad, vand og toiletter

Vi vil levere fornøden mad og vand senest to timer efter, flyet forlader gaten eller lander, medmindre piloten beslutter, at det ikke er muligt af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi sørger for, at der er toiletter til rådighed og vil levere fornøden lægehjælp, hvis der er behov for det, mens flyet står på asfalten.

Vi holder dig orienteret

Vores besætning vil orientere dig om årsagen til forsinkelsen (hvis de kender den) og holde dig orienteret om flyets status første gang en halv time efter planlagt afgang og hver halve time derefter.

Ved fly, der bliver stående ved gaten med døren åben, meddeler vi dig, om du må forlade flyet og vende tilbage til gaten eller et andet udstigningsområde, hvis en sådan mulighed foreligger, fra en halv time efter den planlagte afgang (inklusive reviderede afgangstider) og hver halve time derefter.