Afbestillingsbeskyttelse

Afbestillingsbeskyttelse er en ekstra sikkerhed for dig som passager. Hvis du eller en i din nærmeste familie bliver syg, kan du ved at sende original lægeerklæring dokumentere familieforhold og afbestille din billet senest 30 minutter før afgang få hele din billet refunderet.

Afbestillingsbeskyttelse kan kun bestilles på vores hjemmeside samtidig med bestilling af flybillet. Der gives ingen refusion af tillægget for afbestillingsbeskyttelse.

Hvordan afbestiller jeg

 • Afbestill rejsen via vores kontaktcenter, senest 30 minutter før afgang .

Afbestillingsbeskyttelsens varighed

 • Afbestillingsbeskyttelsen gælder fra det tidspunkt, købet er indgået og indtil en halv time før rejsen skal starte. Den gælder kun for den rejse, som afbestillingsbeskyttelsen er købt til.

Hvem er forsikret

 • Afbestillingsbeskyttelsen gælder for den eller de personer, der fremgår af bestillingen, hvor afbestillingsbeskyttelse er købt.

Hvornår er afbestillingsbeskyttelse gældende

 • Afbestillingsbeskyttelsen gælder kun, hvis afbestilling sker senest 30 minutter før fastsat afrejsetidspunkt, hvis der kan fremlægges original lægeerklæring for den aktuelle rejsedato, og familierelation er dokumenteret.
 • Afbestillingsbeskyttelsen er kun gyldig, når tillægget er betalt, og der er foretaget bindende bestilling af rejsen.
 • Dokumentationen skal sendes på dansk eller engelsk senest 1 uge efter afbestillingen til:

  Norwegian
  Att: Refusjon
  Postboks 115
  N-1330 Fornebu, Norge 

Betingelser

 • Afbestillingsbeskyttelsen bliver kun udbetalt ved akut sygdom eller dødsfald hos dig eller din nærmeste familie. Med nærmeste familie menes: ægtefælle/registreret partner, samboende, børn, forældre, svigerforældre, søskende og bedsteforældre.

Hvad erstatter vi

 • Afbestillingsbeskyttelsen dækker billetprisen, bagagetillæg, tillæg for sædevalg og andre tillægsprodukter/tjenester, der er forbundet med den flyrejse, du har købt hos Norwegian.
 • Afbestillingsbeskyttelsen dækker ikke tillægskøb, der er foretaget hos nogen af vores partnere som f.eks. hotel, billeje, aktiviteter osv.
  OBS. Afbestillingsbeskyttelse købt i forbindelse med Norwegian Holidays, dækker beløbet for alle passagerer på samme booking.
 • Når vi har modtaget nødvendig dokumentation, vil beløbet blive tilbageført via det kortnummer, der blev benyttet ved køb af den aktuelle rejse.
 • Afbestilling på grund af uventet samt alvorlige komplikationer som indtræffes inden den 36 uge af svangerskabet er inkluderet afbestillingsbeskyttelsen.

Hvad erstatter vi ikke

 • Akut forværring af eksisterende sygdom/kronisk lidelse. 
 • Undersøgelse, behandling og/eller indlæggelse på sygehus, der var planlagt, før rejsen blev bestilt.
 • Planlagt operation samt følge sygdomme af dette. 
 • At hensigten med rejsen bortfalder.