Forsinket bagage

Norwegian beklager, hvis din bagage er forsinket efter rejsen med os. Ved bagageforsinkelser forsøger vi efter bedste evne at lokalisere bagagen og eftersende den til opgivet adresse. Det er vigtigt, at vores repræsentanter i den lufthavn, du er ankommet til, får din adresse, telefonnummer og en beskrivelse af den savnede bagage. Du vil så modtage en kvittering af rapporten (Property Irregularity Report), som du skal passe godt på. Der har du referencenummeret på din efterlysning, og hvis du senere skal søge erstatning, skal originalen vedlægges kravet.

Hvis du ønsker at tjekke, om bagagen er ankommet til lufthavnen eller tjekke, at informationer i rapporten er korrekte, kan du tjekke det her. Vores repræsentanter i lufthavnen vil kontakte dig straks, når bagagen er klar til lokal levering, eller hvis de har brug for yderligere oplysninger. Vores repræsentanter i ankomstlufthavnen har ansvaret for at søge efter bagagen de første fem dage. Hvis du ønsker at kontakte lufthavnen, står telefonnummeret også på efterlysningsrapporten.

Norwegian er tilknyttet det verdensomspændende bagagesporingssystem World Tracer, der knytter os til de fleste flyselskaber verden over. Hvis din bagage ikke er lokaliseret efter fem dage, overtager Norwegians hovedkontor ansvaret for efterlysningen. Vi ønsker så lidt mere detaljerede oplysninger om udseende og indhold af bagagen, så vi kan foretage en udvidet søgning i World Tracer.

Norwegians erstatningspligt er begrænset i henhold til Montreal-konventionen og Norsk Luftfartslov, og vi anbefaler, at du anmelder bagageuregelmæssigheder til dit forsikringsselskab. De vil således søge regres hos flyselskabet.