Miljö

(Copyright: Anders Omberg)

Norwegian arbetar aktivt med att skapa en hållbar utveckling

Norwegian har som mål att reducera koldioxidutsläppen med 30 procent per transporterad passagerare under perioden 2008 till 2015. Nya flygplan är det absolut viktigaste bidraget till utsläppsminskningen. Norwegian fasar löpande in fabriksnya Boeing 737-800 flygplan med sikte på att ha en enhetlig flygplansflotta på 70 nya flygplan vid 2014. De nya flygplanen reducerar utsläppen betydligt samtidigt som det ger våra passagerare en bättre flygupplevelse med hänvisning till komfort.

Även ny teknologi i flygplanen bidrar till minskade utsläpp eftersom teknologin gör det möjligt att flyga kortare distanser mellan flygplatserna samt möjligheten att använda nya, smidigare och säkrare inflygningar. Även andra faktorer spelar in i bolagets reducering av utsläpp som t.ex. ”gröna inflygningar, winglets på flygplansvingarna, motortvätt,  mer miljövänliga avisningsvätskor, källsortering osv.

Allt detta är en del av vårt miljöarbete. Norwegian är även delaktiga i flera miljörelaterade samarbetsprojekt i Skandinavien och samarbetar tätt med myndigheterna i flera av projekten. Målet är att identifiera och genomföra åtgärder som kommer att minska miljöpåverkan och bidra till att göra luftfarten karbonneutral innan 2050.

Under 2011, utgav den norska branschorganisationen NHO Luftfart (där Norwegian, SAS och Widerøe är medlemmar) samt Avinor rapporten ”Bärkraftigt och samhällsnyttig luftfart”. Läs rapporten här.

I videon nedan berättar Norwegians verkställande direktör, Bjørn Kjos, vad Norwegian gör och vad han menar branschen gemensamt bör göra för att reducera utsläppen från luftfarten.