Samhällsansvar

Norwegians strategi för samhällsansvar betonar bland annat hur Norwegian som flygbolag kan bidra till lägre utsläpp och mindre föroreningar genom att använda nya och mer bränsleeffektiva flygplan. Våra etiska regler innehåller riktlinjer för en god arbetsmiljö och betonar bolagets riktlinjer gällande mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption, arbetstagarnas rättigheter, och inte minst säkerhet för alla - både för våra kunder och för våra medarbetare.

Miljö: Norwegian deltar aktivt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling och har som mål att reducera koldioxidutsläppen med 30 procent per transporterad passagerare mellan 2008 och 2015. Läs mer om våra miljöåtgärder här.

Samarbete med UNICEF: Norwegian samarbetar med UNICEF genom ett så kallat signaturpartnerskap. Läs mer om samarbetet här.

Arbetsförhållanden: Alla Norwegians anställda har ett gemensamt ansvar för att skapa en bra och välfungerande arbetsmiljö baserat på öppenhet och tolerans. Norwegian stöttar FNs internationella människorättskonventioner. Ingen anställd ska på något sätt orsaka eller bidra till kringgående av denna konvention.

Samarbete med myndigheter: Norwegian ställer sig positiva till att bistå myndigheterna vid behov rörande flygtransport, till exempel vid behov att flyga hem resande från utlandet.


(Copyright: Hans Olav Nyborg, hangar.no)