Vetenskap

Anders Celsius (1701–1744) var en svensk astronom, fysiker och matematiker. Han var professor i astronomi och grundade Uppsalas astronomiska observatorium. Celsius är mest känd som fysiker eftersom han uppfann den temperaturskala som bär hans namn (° C). Många, även Celsius själv, ansåg att Fahrenheitskalan var ologisk. Celsius valde att sätta nollpunkten till vattnets kokpunkt vid normalt tryck på havsnivå. Han satte vattnets smältpunkt till 100 °C och delade in intervallet mellan dessa temperaturer i 100 steg, eller grader Celsius. 1747 föreslog Carl von Linné att skalan skulle vändas så att smältpunkten blev 0 °C och kokpunkten 100 °C.

  Anders Celsius
   Flyg: LN-NON
     
Carl von Linné (1707–1778) var en framstående svensk botaniker, medicinare och zoolog. Linné lade grunden till den moderna binomiala nomenklaturen. Han är känd som den moderna taxonomins fader och anses även vara en av upphovsmännen till den moderna ekologin. Linné blev professor i botanik i Uppsala och under 1740-talet fick han i uppdrag att göra flera resor i Sverige för att hitta och klassificera djur och växter. Han fortsatte resa under 1750- och 1760-talen och publicerade flera volymer. Vid sin död var Carl von Linné en av Europas mest hyllade vetenskapsmän.   Carl von Linné
   Flyg: LN-NOU