Styrelsen

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete sker i enlighet med de regler som styrs av norsk lagstiftning. Styrelsen har årliga strategimöten där de diskuterar sakfrågor, strategier och realiseringar. Styrelsen utfärdar instruktioner för sitt eget arbete.

(Från vänster: Kenneth Utsikt, Liv Berstad, Thor Espen Bråten, Ola Krohn-Fagervoll, Bjørn H. Kise, Linda Olsen och Benedicte Schilbred Fasme)


Bjørn H. Kise, Styrelseordförande

Bjørn H. Kise har en juridisk examen från Oslo universitet. Bjørn har haft rätten att företräda klienter i högsta domstolen sedan 1998 och har över 20 års erfarenhet av att agera juridisk ombud för firman Vogt & Wiig, där han numera är delägare. Han har varit styrelseledamot i Norwegian sedan 1993 och var även styrelseordförande mellan åren 1996-2002. Bjørn sitter i en rad styrelse för medelstora och stora företag i Norge samt utomlands.

Ola Krohn-Fagervoll, styrelseledamot
Ola Krohn-Fagervoll har en universitetsexamen i ekonomi från norska handelshögskolan BI. Han har en MBA i ekonomi från universitetet i Wisconsin, USA och har även varit gästforskare vid Stanford. Ola Krohn-Fagervoll har mer än tolv års erfarenhet som konsult inom företagsutveckling samt fusioner och uppköp hos A.T. Kearney, Concordia BV (Schøyen/Goldman Sachs PE Joint Venture) och PetroAdvisor AS (R.S. Platou Group). Hans tidigare erfarenhet omfattar fem år inom Saga Petroleums strategiavdelning och stipendiat hos exportrådet i London. Ola Krogh-Fagervoll var vice VD för Norwegian mellan maj 2003 – augusti 2005. Från hösten 2006 till hösten 2009 var han delägare i PetroAdvisor AS. Ola Krohn-Fagervoll har under åren haft flera ledande positioner, till exempel som styrelseordförande, VD, ekonomichef, operativ chef samt att han har styrelseuppdrag i olika projekt i flertalet företag och branscher. Ola är partner i rådgivningsföretaget Steinvender för M&A frågor.


Liv Berstad, styrelseledamot
Liv Berstad är företagsekonom från norska handelshögskolan BI. Hon är idag verkställande direktör för klädföretaget KappAhl i Norge. Liv Berstad har lång erfarenhet från nordisk detaljhandel, främst inom mode och smink, men även byggnadsmaterial. Liv började arbeta på KappAhl som ekonomichef i 1990 och blev i 1996 utnämnd till verkställende direktör. Liv Berstad har även styrelseuppdrag för Expert.

Benedicte Schilbred Fasmer, styrelsemedlem
På grund av intressekonflikt i samband med ny tjänst
måste Benedicte Schilbred Fasmer lämna sttyrelsen per 1 januari 2015.


Thor Espen Bråten, styrelseledamot sedan maj 2009, arbetstagarrepresentant

Thor Espen Bråten är kapten och började på Norwegian 2005. Han har genonfört sin pilotutbildning i både Norge och Sverige. Bråten har haft en rad chefspositioner för ett flertal regionala och internationella flygbolag, så som baschef till verkställande direktör. Han har även lång erfarenhet från flygplansförvärv, uthyrning och marknadsföring.


Linda Olsen, styrelseledamot sedan 2009, arbetstagarrepresentant

Linda Olsen började på Norwegian 2006 efter att ha studerat turist management i Australien. Mellan 2006-2007 arbetade hon som konsult på kundtjänstavdelningen, men arbetar nu som rådgivare på Norwegians avdelning för Customer Relations. Linda Olsen är vald till vice ledare av fackförbundet Handel och kontor och blev invald i styrelsen 2009..


Kenneth Utsikt, styrelseledamot sedan 2009, arbetstagarrepresentant
Kenneth Utsikt är rekryteringsansvarig för kabinen på Norwegian. Han har arbetat på Norwegian sedan 2004 och var chef för Kabinföreningen 2009-2012.  Innan han började på Norwegian har han bland annat arbetat som kommunpolitiker i Enebakks kommun samt haft en rad andra lokala politiska uppdrag.

 

Server:NAS-PORTALB04  EPiServer LanguageBranch:sv