Styrelsen

(Från vänster: Kenneth Utsikt, Liv Berstad, Thor Espen Bråten, Ola Krohn-Fagervoll, Bjørn H. Kise, Linda Olsen och Benedicte Schilbred Fasme)


Bjørn H. Kise, Styrelseordförande

Bjørn H. Kise (född 1950) har över 25 års erfarenhet av juridik och är delägare i advokatbyrån Vogt & Wiig. Han har haft rätten att företräda klienter i högsta domstolen sedan 1998. Kise har varit styrelseledamot på Norwegian sedan 1993 och varstyrelseordförande1996-2002. Han sitter i en rad styrelse för medelstora och stora företag både i Norge och utomlands. Kise har en juridisk examen från Oslo universitet. Per 31 december 2014 ägde Kise med familj 721 262 aktier och inga optioner i bolaget. Kise är norsk medborgare. Han är invald i styrelsen 2014 - 2016 och är oberoende styrelseledamot.


Ola Krohn-Fagervoll, styrelseledamot

Ola Krohn-Fagervoll (född 1962) arbetar som rådgivare. Krohn-Fagervoll var vice VD för Norwegian 2003 – 2005. Han har över 20 års erfarenhet som konsult inom företagsutveckling samt fusioner och uppköp hos bland annat A.T. Kearney. Han har även flera års erfarenhet från Saga Petroleums strategiavdelning och som stipendiat hos exportrådet i London. Han har varit styrelseledamot på Norwegian sedan 2005. Krohn-Fagervoll har en universitetsexamen i ekonomi från norska handelshögskolan BI och en MBA i ekonomi från universitetet i Wisconsin, USA, samt varit gästforskare vid Stanford. Per 31 december 2014 ägde Krohn-Fagervoll med familj 62 aktier och inga optioner i bolaget. Han är norsk medborgare. Han är invald i styrelsen 2013-2015 och är oberoende styrelseledamot.  


Liv Berstad, styrelseledamot
Liv Berstad (född 1961) har varit VD för klädföretaget KappAhl i Norge sedan 1996 och var dessförinnan ekonomichef på KappAhl. Hon har lång erfarenhet från nordisk detaljhandel, främst inom konstruktionsmaterial, 
mode och smink. Berstad har varit styrelseledamot på Norwegian sedan 2005.
Hon har även styrelseuppdrag för Expert. Berstad är utbildad företagsekonom från norska handelshögskolan BI. Per 31 december 2014 ägde Berstad inga aktier och inga optioner i bolaget. Berstad är norsk medborgare. Hon är invald i styrelsen 2012-2014 och är oberoende styrelseledamot. 


Benedicte Schilbred Fasmer, styrelsemedlem
På grund av intressekonflikt i samband med ny tjänst
måste Benedicte Schilbred Fasmer lämna styrelsen per 1 januari 2015.


Thor Espen Bråten, styrelseledamot och arbetstagarrepresentant

Thor Espen Bråten (född 1959) är pilot (kapten) och började på Norwegian 2005. Bråten har haft en rad chefspositioner för ett flertal regionala och internationella flygbolag, så som baschef till verkställande direktör. Han har även lång erfarenhet från flygplansförvärv, uthyrning och marknadsföring. Bråten har varit arbetstagarrepresentant sedan 2009. Han har genonfört sin pilotutbildning i både Norge och Sverige. Per 31 december 2014 ägde Bråten med familj 657 aktier och inga optioner i bolaget. Bråten är norsk medborgare. Han är invald i styrelsen 2012-2014 och är oberoende styrelseledamot.


Linda Olsen, styrelseledamot och arbetstagarrepresentant

Linda Olsen (född 1985) har arbetat på Norwegian sedan 2006 och arbetar nu som senior rådgivare och teamledare på Customer Relations. Hon sitter i styrelsen i fackförbundet Handel och kontor och har varit arbetstagarrepresentant sedan 2009. Olsen har en utbildning inom handel och kontor samt har studerat turist management i Australien. Per 31 december 2014 ägde Olsen inga aktier och inga optioner i bolaget. Hon är norsk medborgare. Olsen är invald i styrelsen 2012-2014 och är oberoende styrelseledamot.


Kenneth Utsikt, styrelseledamot och arbetstagarrepresentant
Kenneth Utsikt (född 1976) är rekryteringsansvarig för kabinen på Norwegian. Han har arbetat på Norwegian sedan 2004 och var chef för Kabinföreningen 2009-2012.  Innan han började på Norwegian har han bland annat arbetat som kommunpolitiker i Enebakks kommun samt haft en rad andra lokala politiska uppdrag. Utsikt har varit arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2009. Per 31 december ägde Utsikt med familj 378 aktier och inga optioner i bolaget. Han är invald i styrelsen 2012-2014 och är  oberoende styrelseledamot.