ID-handlingar

Bokningen och resan med Norwegian är personlig och kan inte överföras av kunden till annan resande. Passageraren skall på anmodan kunna uppvisa giltig legitimation  och är själv ansvarig för att anskaffa alla nödvändiga resedokument inklusive pass och visum då detta krävs. Namnet på biljetten skall vara identiskt med namnet på passagerarens legitimation.

Passageraren är skyldig att följa alla lagar, föreskrifter och övriga myndighetsbestämmelser gällande i det land dit passageraren reser till eller från eller mellanlandar i. Flygbolaget är inte ansvarigt för de konsekvenser passageraren kan drabbas av i de tillfällen som den resande inte har inskaffat sig nödvändiga handlingar eller visum eller inte följer gällande lagar, föreskrifter, krav eller order.

Norwegian förbehåller sig rätten att avvisa kunder som på uppmaning inte kan visa upp giltig legitimation eller nödvändiga resedokument som exempelvis pass eller visum.

 
 
Schengen
 

Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet * är då det enda dokument som styrker identitet och medborgarskap.  OBS giltigt pass är det enda internationella erkända beviset för medborgarskap för norska och danska medborgare.

Särskild behörighet/visumkrav kan krävas för medborgare från  vissa länder. För att undersöka vilken dokumentation som är nödvändig, kontakta vänligen nationella myndigheter (ex. ambassad eller konsulat).

Sådana villkor är ockå gällande för resor inom de nordiska länderna.

OBS Svalbard är inte medlem av Schengen, vilket innebär att legitimation för icke-Schengenmedlemmar här är gällande.

* Nationellt ID-kort utfärdas endast i vissa länder och visar korthavarens nationalitet.

 

Tilbake til topp

 
 
Non-Schengen
 

Alla resande skall uppvisa giltigt pass som legitimation på internationella flygningar. Barn skall framvisa eget  pass. Observera att vissa länder har speciella visum-regler och giltighetstiden för pass kan variera. Vissa länder accepterar också nationellt ID-kort* som legitimation i ersättning /istället för  pass. Ta kontakt med landets ambassad och/eller konsulat för närmare information.

* Nationellt ID-kort utfärdas endast i vissa länder och visar korthavarens nationalitet.

 
Tilbake til topp
 
 
ESTA och APIS
 
 

När du reser till / från USA och Storbritannien finns det vissa föreskrifter om obligatorisk information som du måste lämna innan du reser. Följande information kan användas som en riktlinje för de obligatoriska uppgifter som måste lämnas.

Advanced passenger information system (APIS) - Förhandsinformation om passagerare
Amerikanska och brittiska myndigheter kräver att alla flygbolag samlar in Advanced Passenger Information från alla passagerare före resan. Du kan registrera Advanced Passenger Information, via Mina Bokningar.

OBS: Om du reser till USA, är du skyldig att lämna Advanced Passenger Information senast 72 timmar före avgång. Om din bokning sker mindre än 72 timmar före avresa, kommer du bli ombedd att lämna denna information vid bokningstillfället. Passagerare som inte lämnar information i tid kan nekas resa.

Du kommer att bli ombedd att lämna alla, eller några av följande uppgifter:

 • Samtliga namn (förnamn, mellannamn och efternamn) exakt som de står i passet
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Passnummer och land där passet är utfärdat
 • Passets utgångsdatum
 • Nationalitet

Tilläggsuppgifter för flygningar till/från USA:

 • Adress i USA för den första övernattningen (gäller ej medborgare eller invånare i USA).
 • Redress-nummer (om tillämpligt). Redress-numret är ett referensnummer som utfärdas av USA:s departement för inrikes säkerhet (DHS) till resenärer som tidigare haft svårt att få inträde till USA.

OBS: Ett visum kan krävas. Se information om ESTA och Visa Waiver-programmet nedan..

Privacy statement
The Transportation Security Administration (TSA) requires you to provide your full name, date of birth, and gender for the purpose of watch list screening, under the authority of 49 U.S.C. section 114, the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 and 49 C.F.R parts 1540 and 1560. You may also provide your Redress Number, if available. Failure to provide your full name, date of birth, and gender may result in denial of transport or denial of authority to enter the boarding area.

TSA may share information you provide with law enforcement or intelligence agencies or others under its published system of records notice. For more on TSA privacy policies, or to review the system of records notice and the privacy impact assessment, please see the TSA website at www.tsa.gov.

Visa Waiver Program (VWP) och Electronic System Travel Authorisation (ESTA)
Medborgare från ett Visa Waiver Program-land kan resa till/via USA utan att behöva ansöka om visum. Amerikanska myndigheter (( the US Department of Homeland Security) kräver dock att passageraren utfyller ett elektroniskt ansökningsschema för "Visa Waiver Program" för erkännande.

Ansökan ska göras online och godkännas före resans avgång. De flesta ansökningar godkänns omedelbart. De amerikanska myndigheterna rekommenderar dock passagerare att lämna in sin ansökan senast 72 timmar före avresa.

För uppdaterad information om Visa Waiver-programmet och krav på pass för medborgare, se Department of Homeland Security

Krav för VWP:

 • Är endast gällande för semesterresor, tjänsteresor och anslutningsresor.
 • Uppehälle i USA i 90 dagar eller mindre
 • Inneha en bekräftad returbiljett eller biljett med vidareförbindelse
 • Inneha ESTA (ansökan bör göras senast 72 timmar före avresa)

OBS! Kontakta USA:s ambassad för mer information om du inte är medborgare i ett land som omfattas av Visa Waiver-programmet.

Ansök om ESTA här


Viktig informasjon for passasjerer som reiser mellom København og St. Croix
Vi vil gjøre et stopp i San Juan for å fylle drivstoff. Under dette stoppet må passasjerene hente ut bagasjen, og passere USA sin toll- og grensekontroll. Dette er kun et teknisk stopp, og det er dessverre ikke mulig å dele opp reisen slik at denne inkluderer opphold i San Juan. Vi selger ikke billetter mellom St. Croix og San Juan.

 
Tilbake til topp
 
 
Barn
       

Vid de tillfällen då det inte krävs legitimation med foto, rekommenderar vi  de resande att framvisa födelsebevis för spädbarn under 2 år.

Om barn under 18 år ska resa tillsammans med andra vuxna än sina föräldrar/vårdnadshavare eller reser ensamma, observera att vissa av våra destinationer kräver en skriftlig godkännelse från föräldrarna. För ytterligare information vänligen kontakta ambassaden för det aktuella landet.

 
Barn (endast nordiska medborgare) resande mellan de nordiska länderna
Barn under 18 år resande med föräldrar eller i sällskap med annan vuxen behöver inte visa ID-handling inom de Nordiska länderna. Bagaget ska checkas in på den vuxne i sällskapet.
 
Andra regler
Barn som reser ensamma bör rätta sig efter de legitimationskrav som är gällande på den destination de reser till.
 
Tilbake til topp