Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd är en extra säkerhet för dig som passagerare. Om du eller någon i din närmaste familj blir sjuk kan du genom att skicka in ett original läkarintyg med dokumenterade familjeförhållanden och avboka din biljett senast 30 minuter före avgång få hela biljetten återbetald.

Avbeställningsskyddet kan endast beställas på Internet samtidigt som du beställer flygbiljett.

Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte.

Hur du avbeställer

 • Avbeställ resan via vår kundtjänst, senast 30 minuter innan avgång.

Avbeställningsskyddets varaktighet

 • Avbeställningsskyddet gäller från och med den tidpunkt då köpet ingås och fram till och med en halvtimme före resan ska börja. Det gäller endast den resa som avbeställningsskyddet har köpts för.

Vem omfattar skyddet

 • Avbeställningsskyddet gäller den person eller de personer som anges i beställningen där avbeställningsskyddet har köpts.

När gäller avbeställningsskyddet

 • Avbeställningsskyddet gäller endast om avbokningen görs senast 30 minuter före angiven utresetid. Det ska också kunna uppvisas ett läkarintyg i original för det aktuella resedatumet, samt ska även familjeförhållanden dokumenteras.
 • Avbeställningsskyddet gäller endast när avgiften har erlagts och en bindande beställning av resan har gjorts.
 • Orginal dokumentation, på svenska eller engelska, ska skickas senast 1 vecka efter avbokning till:

  Norwegian
  Att: Refusjon
  Box 115
  1330 Fornebu
  Norge.

Villkor

 • Avbeställningsskyddet återbetalas endast vid akut sjukdom eller dödsfall hos dig eller i din närmaste familj. Med närmaste familj avses: äkta hälft/registrerad partner, sambo, barn, förälder, svärföräldrar, syskon och mor-/farförälder.

Vad ersätter vi

 • Avbeställningsskyddet täcker biljettkostnad, bagageavgift, platsavgift och andra tilläggsprodukter/tjänster i anknytning till flygresan du köpt hos Norwegian.
 • Avbeställningsskyddet täcker inte tilläggsköp som har gjorts hos någon av våra partners, som hotell, hyrbil, aktiviteter o.s.v.
  OBS! Avbeställningsskydd som är köpt tillsammans med en Norwegian Holidays bokning täcker kostnaden för alla passagerare i bokningen.
 • När vi har mottagit nödvändig dokumentation kommer beloppet att återföras via kortnumret som användes vid köpet av den aktuella resan.
 • Avbeställning på grund av allvarliga oväntade komplikationer som inträffar före den 36:e graviditetsveckan. 

Vad ersätter vi inte

 • Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär.
 • Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes.
 • Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta.