Återbetalning av utgifter

Detta formulär kan du använda om du har haft extra utgifter i förbindelse med din resa med Norwegian. Vid bedömning av ditt ärende kommer originalkvitton att krävas.

OBS! Reklamationer angående bagage eller andra ärenden skickas till Norwegian Air Shuttle, Postboks 115, 1330 Fornebu, Norge.

Klicka här

Server:NAS-PORTALB04  EPiServer LanguageBranch:sv