Förseningar

Vi beklagar de olägenheter som har uppstått om resan inte kunde genomföras som planerat. För frågor angående avvikelser, vänligen läs igenom vår information på vad du kan ha krav på innan du skickar in ditt krav.

Om ditt flyg har blivit försenat, har du rätt till bistånd i enlighet med EU:s förordning 261/2004.

Ändra biljett - mer än 5 timmars försening
Om förseningen överstiger fem timmar och du inte önskar att utnyttja resan, så kommer Norwegian göra sitt yttersta för att erbjuda dig en alternativ avgång på en av Norwegians avgångar utan extra kostnad. Du kan också boka om resan till en annan tidpunkt efter ursprunglig avresa i mån av plats. I de tillfällen som avsikten med resan försvinner så kan du avboka resan och söka om återbetalning för den berörda avgången och eventuell returresa.

Om du vill ändra din biljett, logga in på Mina Resor och följ instruktionerna.

Ersättning för kostnader
Vid förseningar har du rätt till förtäring om förseningen överstiger två timmar på resor upp till 1500 kilometer eller överstiger 3 timmar på resa mellan 1500 och 3500 kilometer. Det vill säga måltider i skälig proportion till väntetiden, övernattning om ny resa erbjuds nästa dag (nödvändig transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten), två telefonsamtal, telex, fax eller epost. Måltider erbjuds ej i de tillfällena detta riskerar att försena avgången ytterligare.

OBS: Alla krav kommer att beaktas i enlighet med gällande regler/riktlinjer. Original kvitton måste lämnas på begäran (kopior ej tillåtet).

Typ anspråk  Schema

Återbetalning av ej utnyttjad biljett - mer än 5 timmars försening
Om förseningen är längre än fem timmar, och du inte vill utnyttja din biljett, kan du avboka resan och söka om återbetalning av den berörda sträckningen, och eventuell returresa.

Återbetalning av biljett

Ersättning för kostnader
Om du har rätt att kräva ersättning för kostnader i enlighet med EU:s passagerarrättigheter, vänligen fyll i vårt formulär för kostnadsersättning.

Återbetalning av utgifter


Beredskapsplan för försening vid flygning till/från USA
Om en längre försening uppstår då flygplanet står på rampen och passagerarna befinner sig ombord säkerställer vi att alla passagerare blir behandlade enligt vår Tarmac Delay Contingency Plan.

Information om den allmänna reklamationsnämnden kan bli funnen på http://apr.europa.eu