Nekad ombordstigning

Om ditt flyg är överbokat och du har nekats en reserverad plats ombord med Norwegian, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning i enlighet med gällande föreskrifter som beskrivs nedan.

Alla flygningar – förutom till / från USA
Om du nekas ombordstigning, kommer du ha rätt till bistånd i enlighet med EU:s förordning 261/2004.

Vid frivillig nekad ombordstigning har du rätt till kostnadsfri ombokning med annan avgång med Norwegian eller återbetalning av resan, påföljande avgångar och eventuell returresa om resan ej utnyttjas. Kompensation avtalas mellan den berörda passageraren och flygbolaget.

Vid ofrivillig nekad ombordstigning så har du samma rättigheter som vid cancellering vid kontrollerbara omständigheter.

Om du har rätt till ersättning för nekad ombordstigning i enlighet med EU: s passagerarrättigheter, fyll i vårt formulär för nekad ombordstigning.

Resa till/från USA
Om du nekas ombordsstigning på en flygning till/från USA kommer vi att erbjuda kompensation enligt Part 250 of US Department of Transportation.

Om du har rätt att kräva ersättning för nekad ombordstigning i enligt avsnitt 250 av US Department of Transportation regulations, vänligen fyll i vårt formulär för återbetalning av utgifter.