Travelling to/from USA

Vid resa till/från USA finns det vissa krav som passagerare måste följa. Den amerikanska regeringen har i synnerhet infört stränga bestämmelser beträffande obligatorisk information som ska lämnas av passagerare innan de flyger till USA.

Medan det är passagerarens ansvar att se till att denne har erhållit alla nödvändiga resehandlingar, inklusive visum och pass, före resan, kan följande information användas som riktlinje för den obligatoriska information som krävs för passagerare som ska resa till USA.

Advanced passenger information system (APIS) - Förhandsinformation om passagerare.
De amerikanska myndigheterna kräver att alla flygbolag hämtar in förhandsinformation från samtliga passagerare före resan. Det är passagerarens ansvar att se till att denne lämnar den obligatoriska informationen senast 72 timmar före avgång. Om man bokar sin resa senare än 72 timmar före avgång uppmanas man att lämna denna information vid bokningen. Passagerare som inte lämnar information i tid kan nekas resa.

Nødvendig informasjon – senast 72 timmar före avgång:

 • Samtliga namn (förnamn, mellannamn och efternamn) exakt som de står i passet
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Redress-nummer (om tillämpligt)*

* Redress-numret är ett referensnummer som utfärdas av USA:s departement för inrikes säkerhet (DHS) till resenärer som tidigare haft svårt att få inträde till USA.

Extra obligatorisk information för incheckning:

 • Passnummer och land där passet är utfärdat
 • Passets utgångsdatum
 • Nationalitet
 • Adress i USA för den första övernattningen (gäller ej medborgare eller invånare i USA)

För att registrera obligatorisk passagerarinformation vänligen logga in på «Mitt Norwegian». Är din biljett inte bokad via en befintlig profil kan du söka din bokning med hjälp av referensnummer och efternamn under «Hitta resa».

Privacy statement
The Transportation Security Administration (TSA) requires you to provide your full name, date of birth, and gender for the purpose of watch list screening, under the authority of 49 U.S.C. section 114, the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 and 49 C.F.R parts 1540 and 1560. You may also provide your Redress Number, if available. Failure to provide your full name, date of birth, and gender may result in denial of transport or denial of authority to enter the boarding area.

TSA may share information you provide with law enforcement or intelligence agencies or others under its published system of records notice. For more on TSA privacy policies, or to review the system of records notice and the privacy impact assessment, please see the TSA website at www.tsa.gov.

Visa Waiver Program (VWP) och Electronic System Travel Authorisation (ESTA)
Medborgare från ett Visa Waiver Program-land kan resa till/via USA utan att behöva ansöka om visum. Amerikanska myndigheter (( the US Department of Homeland Security) kräver dock att passageraren utfyller ett elektroniskt ansökningsschema för "Visa Waiver Program" för erkännande.

Ansökan ska göras online och godkännas före resans avgång. De flesta ansökningar godkänns omedelbart. De amerikanska myndigheterna rekommenderar dock passagerare att lämna in sin ansökan senast 72 timmar före avresa.

För uppdaterad information om Visa Waiver-programmet och krav på pass för medborgare, se Department of Homeland Security

Krav för VWP:

 • Är endast gällande för semesterresor, tjänsteresor och anslutningsresor.
 • Uppehälle i USA i 90 dagar eller mindre
 • Inneha en bekräftad returbiljett eller biljett med vidareförbindelse
 • Inneha ESTA (ansökan bör göras senast 72 timmar före avresa)

OBS! Kontakta USA:s ambassad för mer information om du inte är medborgare i ett land som omfattas av Visa Waiver-programmet.

Ansök om ESTA här


 

Server:NAS-PORTALB12  EPiServer LanguageBranch:sv