Miljø

Norwegian jobber aktivt med å redusere utslippene i norsk luftfart, og støtter en bærekraftig miljøpolitikk.

Norwegian har i dag en av verdens nyeste og mest miljøvennlige flåter, med en gjennomsnittsalder på ca. fire år. Gjennom å fornye flåten reduserer selskapet utslippene betraktelig, samtidig som passasjerer får nye, mer komfortable fly.

I 2014 gjennomførte Norwegian sin første flygning med biodrivstoff; en flygning med 40 prosent mindre utslipp enn vanlig. Dette var en viktig milepæl i bransjens samlede arbeid for å gjøre biodrivstoff mer tilgjengelig for flybransjen.

Ny teknologi i fly bidrar til å minske utslipp ettersom teknologien gjør det mulig å fly kortere avstander mellom flyplasser og muligheten til å bruke nye, smidigere og tryggere innflygninger. Andre faktorer spiller også inn i selskapets reduksjon av utslipp som for eksempel «Grønne innflygninger», bruk av winglets, motorvask, bruk av mer miljøvennlig avisningsvæske, kildesortering osv.

Gjennom utvikling av ny teknologi og rammebetingelser som gir gode incentiver til at flyselskapene skal investere i miljøvennlige alternativer, ønsker Norwegian å bidra til å gjøre luftfarten karbonnøytral innen 2050.

Les mer om Norwegians miljøtiltak i årsrapporten.