Miljø

Norwegian deltar aktivt i arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling.

Norwegian har som klart mål å redusere CO2-utslipp med 30 prosent per flydd passasjer i perioden 2008 til 2015. Norwegian faser løpende inn nye Boeing 737-800-maskiner med sikte på en enhetsflåte på 70 nye fly i 2014. Disse flyene gir betydelig lavere utslipp og bedre flyopplevelse for de reisende.

Ny teknologi sikrer mulighet for å kunne fly kortere distanser mellom flyplassene samt bruke nye, smidigere og sikrere innflyginger. Også andre faktorer spiller inn; ”grønne landinger”, bruk av winglets, motorvask, bruk av mindre forurensende avisingsvæske, kildesortering mv.

Alt dette er en del av vårt miljøarbeid. Norwegian er også aktivt med i flere miljørelaterte samarbeidsprosjekter i Skandinavia, og samarbeider tett med myndighetene i flere av dem. Målet er å identifisere og gjennomføre tiltak som vil redusere de miljømessige fotavtrykkene, og å bidra til å gjøre luftfarten karbonnøytral innen 2050.

I 2011 la bransjeorganisasjonen NHO Luftfart - der Norwegian, SAS og Widerøe er organisert - og Avinor frem rapporten "Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart". Les rapporten her.

I videoen nedenfor forteller administrerende direktør Bjørn Kjos om hva Norwegian gjør og hva han mener bransjen i fellesskap må gjøre for å redusere utslippene fra luftfart.

Les mer om Norwegians miljøtiltak i årsrapporten.