Arbeidsforhold

Alle har et felles ansvar for å skape et godt og velfungerende arbeidsmijlø basert på åpenhet og toleranse.

Norwegian støtter FNs internasjonale menneskerettskonvensjon, og ingen skal på noen måte forårsake eller bidra til omgåelse av denne konvensjonen. Vi verdsetter våre medarbeideres menneskeverd, som beskrevet av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Menn og kvinner skal behandles likt når det gjelder arbeidskontrakt, arbeidsforhold, karrieremuligheter og godtgjørelse.

 

Arbeidsforhold