Samfunnsansvar

Norwegians strategi for samfunnsansvar vektlegger blant annet hvordan Norwegian som flyselskap kan bidra til lavere utslipp og mindre forurensning ved å benytte nye, drivstoffeffektive fly. Våre etiske regler gir retningslinjer for et godt arbeidsmiljø og vektlegger konsernets retningslinjer for menneskerettigheter, bekjempelse av korrupsjon, ansattes rettigheter og  ikke minst sikkerhet for alle - både for våre kunder og ansatte.

Miljø: Norwegian deltar aktivt i arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling, og har som klart mål å redusere CO2-utslipp med 30 prosent per flydd passasjer i perioden 2008 til 2015. Les mer om våre miljøtiltak her.

Samarbeid med UNICEF: Norwegian samarbeider med UNICEF, gjennom et såkalt signaturpartnerskap. Les mer om samarbeidet her.

Arbeidsforhold: Alle har et felles ansvar for å skape et godt og velfungerende arbeidsmijlø basert på åpenhet og toleranse. Norwegian støtter FNs internasjonale menneskerettskonvensjon, og ingen skal på noen måte forårsake eller bidra til omgåelse av denne konvensjonen.  Les mer om dette her.

Samarbeid med myndigheter: Norwegian stiller seg positivt til å bistå myndighetene ved behov for flytransport, eksempelvis ved behov for å fly reisende hjem fra utlandet.(Copyright: Hans Olav Nyborg, hangar.no)