Selskapet


 

Norwegian-konsernet består av morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA og dets hel- og deleide datterselskap i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland og Singapore. I 2014 foretok selskapet en omstrukturering for å sikre internasjonal vekst og nødvendige trafikkrettigheter. En viktig faktor har vært å bygge en struktur som ivaretar Norwegians fleksibilitet og tilpasningsevne til tross for selskapets vekst og inntreden i nye markeder utenfor Skandinavia og andre kontinenter. Gruppens virksomhet er delt inn i et kommersielt flyselskap med nødvendige driftstillatelser, en assetgruppe, en ressurs-gruppe, samt andre virksomhetsområder som merkevare og markedsføring.

Norwegian Air Shuttle ASA (Norge)
Norwegian Air Shuttle ASA er morselskapet i konsernet. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo. Ved utgangen av 2013 bestod konsernet av 25 hel- og deleide datterselskap. I tillegg eier Norwegian Air Shuttle ASA 20 prosent av Norwegian Finans Holding ASA (Bank Norwegian AS).

Flyselskapet
Konsernets kommersielle flyselskap er organisert i morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA, de heleide datterselskapene Norwegian Long Haul AS og Norwegian Air Norge AS (basert på Fornebu utenfor Oslo), og Norwegian Air International Ltd og Norwegian Asset Ltd (basert i Dublin, Irland). Selskapets flyflåte, som er en av Europas yngste, består i dag av Boeing 737-300 og Boeing 737-800-fly som gjennomfører Norwegians flygninger i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten. Norwegian benytter Boeing 787 Dreamliner langdistanserutene. Les mer om flåten her.


Assetgruppen
Konsernets assetselskap er organisert i flere datterselskap basert i Dublin, Irland, hvor Arctic Aviation Asset Ltd (tidligere kalt September Aviation Assets Ltd) er morselskap.

Ressurs-gruppen
I tråd med rettsutviklingen i Europa, er heleide landsspesifikke ressursselskaper i ferd med å bli etablert med den hensikt å kunne tilby faste jobber til innleide piloter. I utgangen av 2013 bestod disse selskapene av Norwegian Air Resources Holding Ltd (Dublin, Irland), Norwegian Air Resources International Ltd (Dublin, Irland), Norwegian Air Resources Sweden AB (Stockholm, Sverige), Norwegian Air Resources Danmark AB, og Norwegian Air Resources Finland AB (Helsinki, Finland), i tillegg til Norwegian Air Shuttle Sweden AB (Stockholm, Sverige) og Norwegian Long Haul Singapore Ltd (Singapore).

Øvrige virksomhetsområder:

Norwegian Brand Ltd (Dublin, Irland) ble etablert i 2013 med den hensikt å opprettholde konsernets merkevarer og markedsføring.

Norwegian Cargo AS (Fornebu, Norge) ble etablert i april 2013 og gjennomfører konsernets kommersielle cargovirksomhet. Norwegian Air Shuttle ASA har 65 % eierskap.

Norwegian Holidays AS (Fornebu, Norge) ble etablert i 2013. Norwegian Holidays tilbyr pakkereiser med rutefly til utvalgte destinasjoner.

Norwegian Air Shuttle Polska Sp.zo.o (Polen) er basert i Warszawa, Polen. Selskapet er under avvikling per 31. desember 2013.

Call Norwegian AS (Norge)
Det var ingen aktivitet i selskapet per 31. desember 2013

Norwegian Finans Holding ASA (Norge)
Norwegian Air Shuttle ASA eier 20 prosent av aksjene i nettbanken Bank Norwegian AS gjennom det tilknyttede selskapet Norwegian Finans Holding ASA. Flyselskapets lojalitetsprogram Norwegian Reward drives i samarbeid med banken.