Vitenskap

Niels Henrik Abel (1802-1829) ble bare 26 år gammel, men rakk allikevel å bli en av historiens fremste matematikere og har fremdeles et stort navn internasjonalt. Han er mest kjent for å ha bevist at den generelle femtegradsligningen ikke kan løses med de elementære regningsartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og rotutdragning. I 1823 reiste Abel til København og begynte studiene av elliptiske funksjoner. I 1825 reiste han til Berlin i noen måneder og deretter videre til Paris. Her begynte han arbeidet med den såkalte Paris-avhandlingen. Mens Abel var i Paris fikk han tuberkulose, og han var allerede merket av sykdommen da han vendte hjem i mai 1827. Bare to år senere døde han som følge av sykdommen.   Niels Henrik Abel
   Fly: LN-DYS
     

Jens Glad Balchen (1926-2009) var en av de mest markante personene innen SINTEFs og NTH/NTNUs forskningsvirksomhet. Balchen var visjonær og en stor inspirator. Hans kreativitet, forskerånd, skaperevne, gründer- og pionervirksomhet innen norsk industri har hatt stor betydning. Han huskes for sin omfattende og banebrytende innsats som utvikler og praktisk anvender av faget teknisk kybernetikk og dets bruksmuligheter på mange områder i vårt samfunn. Mange fremragende fagfolk og ledende IT-bedrifter hadde sin bakgrunn i hans miljø ved NTH, og han sto selv bak etableringen av flere bedrifter. Balchen representerte sitt fagområde i en rekke fora nasjonalt og internasjonalt, og mottok flere høytstående nasjonale og internasjonale utmerkelser.

  Jens Glad Balchen
   Fly: LN-NGC
     
Kristian Birkeland (1867-1917) var fysikkprofessor og en aktiv og talentfull vitenskapsmann med cirka 70 vitenskapelige avhandlinger, tre monografier og 59 patenter. Birkeland studerte elektrisitet og magnetisme og gjorde banebrytende arbeid i forståelsen av nordlys og klarte å simulere nordlysdannelse i laboratoriet sitt. Sammen med entreprenør Sam Eyde fant han en metode for å bruke nitrogen til å produsere mineralgjødsel. Dette skapte grunnlaget for den norske nitrogenindustrien og selskapet Norsk Hydro. I 2004 opprettet Universitetet i Oslo, inspirert av Kristian Birkelands arbeid, Birkeland Innovasjon, som skal hjelpe forskere å patentere resultater av forskningen. Birkeland ble nominert til nobelprisen hele syv ganger, men fikk den aldri.   Kristian Birkeland
   Fly: LN-NOQ
     
Vilhelm Friman Koren Bjerknes (1862-1951) var en norsk fysiker og meteorolog. Han grunnla Bergensskolen innen meteorologi og var opphavsmann til moderne værvarsling. Bjerknes fikk tidlig interesse for fluiddynamikk, han var assistent for sin far Carl Anton Bjerknes i hans matematiske forskning. Bjerknes ledet Geofysisk Institutt ved Bergen Museum og etablerte derfra et nettverk av værobservasjonsstasjoner. I 1921 fikk Bjerknes publisert boka On the Dynamics of the Circular Vortex with Applications to the Atmosphere and to Atmospheric Vortex and Wave Motion, et standardverk om værets struktur og utvikling på stor skala i form av høytrykk og lavtrykk.   Vilhelm Friman Koren Bjerknes
   Fly: LN-DYY
     
Sam Eyde (1866-1940) var en norsk ingeniør og industriherre. Han var en visjonær når det gjaldt vannkraftutbygging i Norge og allerede i slutten av 1890-årene sikret han seg rettigheter til vannkraftutbygging i Telemark. Sammen med professor Kristian Birkeland fant han en metode for å bruke nitrogen til å produsere mineralgjødsel. Dette skapte grunnlaget for den norske nitrogenindustrien og selskapet Norsk Hydro. Ved siden av sin stilling i Hydro var Eyde administrerende direktør i Elektrokemisk (Elkem), et selskap som ble opprettet i 1904 sammen med brødrene Knut Wallenberg og Marcus Wallenberg.   Sam Eyde
   Fly: LN-NOI
     
Helge Ingstad (1899-2001) var en norsk jurist, forfatter og forsker. Hans dokumentasjon av norrøn bosetting i Canada 500 år før Columbus bidro til at verdenshistorien måtte skrives om. I 1991 mottok han, sammen med kona Anne Stine, Royal Geographical Society's gullmedalje for sin forskning, og kom i selskap med bl.a. Thor Heyerdahl, David Livingstone, Robert Scott og Sir Edmund Hillary. Under felttoget i Norge i 1940 tjenestegjorde Ingstad for Røde Kors, og utredet senere befolkningen i Nord-Norge og deres behov for materiell hjelp. For rapporten ble han tildelt Norges Røde Kors' hederstegn. Han var æresdoktor ved universitetene i Oslo og Bergen, Memorial University i St.Johns, Newfoundland, St.Olaf College i Minnesota og en rekke andre universiteter i Nord-Amerika.   Helge Ingstad
   Fly: LN-DYQ