Pioner

Roald Amundsen (1872-1928) er en av de største polarforskere gjennom alle tider. Han ledet den første ekspedisjonen som nådde frem til Sydpolpunket i 1911 og fant Nordvestpassasjen i 1903. Amundsen var også den første personen til å nå Sydpolen og nådde Nordpolen med luftskipet «Norge». Amundsen hadde tidlig interessert seg for fly som hjelpemiddel i polarforskningen og mente at utforskning av de ukjente områder i Arktis måtte skje ved luftfartøyers hjelp. I 1914 tok han som første nordmann sivilt flysertifikat. Amundsens flybåt havarerte i juni 1928 etter at han deltok i en redningsaksjon etter sin rival Umerto Nobile.   Roald Amundsen
   Fly: LN-KKL

Fly: EI-LNE
     
Aril Edvardsen (1938-2008) var en norsk predikant, evangelist, pinsevenn og leder for misjonsstiftelsen Troens Bevis Verdens Evangelisering som han stiftet i 1965. Den verdensvide evangeliseringen han stod bak, omfattet både radio og TV. Han besøkte mange land som misjonspredikant og var særlig mye i Afrika og India. Gjennom sine 40 år som forkynner ble han en av Norges mest kjente predikanter. Edvardsen gjorde et omfattende arbeid for fred og forsoning, og dette brakte han i kontakt med ledere for andre religiøse retninger i land hvor han hadde sine møter. Han har deltatt på dialogkonferanser for å skape fred og vennskap mellom både religiøse og poliske ledere i mange konfliktområder.   Aril Edvardsen
   Fly: LN-DYZ
     
Helmer Hanssen (1870-1956) var en norsk tolloppsynsmann og polfarer. Hanssen deltok på de tre første av Roald Amundsens polarekspedisjoner og var med i femmannsgruppen som nådde Sørpolen først, den 14. desember 1911. Hanssen var en erfaren ispilot etter at han hadde drevet med selfangst i farvannene rundt Spitsbergen. Fra 1903-1905 deltok Hanssen på Amundsens ekspedisjon som var den første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. I løpet av ekspedisjonen lærte Hanssen å kjøre hundeslede av inuittene. I 1924 var han hundekjører for en britisk ekspedisjon til Svalbard, og senere krysset han Nordaustlandet, den nest største av Svalbard-øyene. Han var også med en tysk filmekspedisjon til Svalbard og Grønland.   Helmer Hanssen
   Fly: LN-NIB
     
Thor Heyerdahl (1914-2002) så ikke på havene som barrierer for samkvem, men som muligheter for kommunikasjon og som forklaring på hvordan enkelte folkevandringer har skjedd. Heyerdal var en eksperimentell arkeolog, forfatter og eventyrer som med Kon-Tiki-ferden i 1947 påviste muligheten for at det kunne ha vært innvandring fra Sør-Amerika til Polynesia. Med Ra og Ra II prøvde han å knytte de søramerikanske indianerne sammen med de gamle sivilisasjonene i Afrika og Midtøsten. Med Tigris-ferden ville han dokumentere at det kunne ha vært sjøveis kontakt mellom oldtidens folk i Asia og Afrika. Thor Heyeardahls arkiv ble i 2011 oppført på UNESCOs register over verdensminner.   Thor Heyerdahl
   Fly: LN-KKM
     
Gidsken Jakobsen (1908-1990) fra Narvik er en av våre fremste flypionerer. Jakobsen var en av de første nordmenn som forsøkte å gjøre norsk luftfart kommersiell, og i 1932 etablerte hun et eget flyselskap. Jakobsen var den første kvinnelige leder av et flyselskap i Skandinavia. Selskapet hennes drev taxiflyvning i Nord-Norge og på Vestlandet. Da hun registrerte sitt første fly i Oslo i 1929, ble hun den første som fløy fra Nord-Norge til Oslo om vinteren. Jakobsen var også initiativtaker til flyfrakt av fisk fra Nord-Norge. Jacobsen trosset både kjønnsrollemønstre og geografiske barrierer og var den andre norske kvinne som tok flysertifikat. Da var hun 20 år, ble hun rangert som nummer én av de ti som gjennomførte utdannelsen.   Gidsken Jakobsen
   Fly: LN-NOZ
     
Ludvig Walentin Karlsen (1935-2004) var en rusomsorgspioner og pinsemeninghetsleder. Sammen med sin kone Lise Karlsen, grunnla han i 1983 stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter. Stiftelsen er Norges største private tiltak i rusomsorg i Norge, med plass til rundt 300 rusmisbrukere fordelt på sju sentre i Norge. Mange tusen mennesker har fått et nytt liv uten rus og familier har blitt gjenforent. Karlsen var forstander i pinsemenigheten Berøa i Oslo i perioden 1990-2004. Videre hadde han sine forstandertjenester i Filadelfia Hamar, Saron Roa og Evangeliekirken Østerbo. Karlsen, som var av romanifolket, var også ivrig i arbeidet med å bevare romanikulturen og språket, romani. Etter Karlsens død tok hans enke Lise Karlsen over hans arbeid.   Ludvig Walentin Karlsen
   Fly: LN-NGA
     
Fridtjof Nansen (1861-1930) satte Norge på kartet internasjonalt. Han krysset Grønland på ski og gjennomførte den viktigste og dristigste polarferd til da, med "Fram" over Polhavet. Under "Fram-ekspedisjonen" (1893-1896), forsøkte han også å nå Nordpolen på ski. Som nasjonens mest markante personlighet var han direkte involvert i unionsoppløsingen i 1905. Han var en stor vitenskapsmann og diplomat, og foresto en rekke store internasjonale nødhjelpsprosjekter. Nansen mottok Nobels Fredspris i 1922.  

Fridtjof Nansen
   Fly: LN-DYF

     
Otto Sverdrup (1854-1930) er en av vårt lands fremste polarforskere, på linje med Nansen og Amundsen. Han ledet arbeidet med å bygge "Fram" og sørget for at den ble restaurert og bevart for ettertiden. Sverdrup deltok på Nansens Grønlandsferd, han var skipper på "Fram-ekspedisjonen" over Polhavet og han var ansvarlig for egen "Fram-ekspedisjon" i 1898 -1902, som kartla de siste ukjente områdene i Nord-Canada.   Otto Sverdrup
   Fly: LN-DYO
     
Helge Ingstad (1899-2001) sin dokumentasjon av norrøn bosetting i Canada 500 år før Columbus, bidro til at verdenshistorien måtte skrives om. I 1991 mottok han, sammen med hustruen Anne Stine, Royal Geographical Society's gullmedalje for sin forskning, og kom i selskap med bl.a. Thor Heyerdahl, David Livingstone, Robert Scott og Sir Edmund Hillary.   Helge Ingstad
   Fly: LN-DYQ