Litteratur

     

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) var en norsk forfatter, folkeminnesamler og naturviter som for mange er kjent som eventyrkongen. Asbjørnsen begynte å samle eventyr og sagn fra midten av 1830-årene. Han samarbeidet med ungdomsvennen Jørgen Moe og ble den ene grunnpilaren i forfatterparet Asbjørnsen og Moe, som er blitt et synonym for norske folkeeventyr. Verket «Norske Folkeeventyr» (1841) var det første litterære verket som ikke var skrevet på dansk. Asbjørnsens litterære verk har hatt stor innflytelse på norsk skjønnlitteratur. Asbjørnsen var veldig opptatt av naturvitenskapelige spørsmål og etter 1850 ofret han mye av tiden sin på zoologiske og økonomiske studier. Portrettene til både Asbjørnsen og Moe pryder hver sin side av haleroret på Norwegians fly LN-DYR.

 

   Fly: LN-DYR

     
André Bjerke (1918-1985) var en norsk forfatter, dikter og debattant. Han var også riksmålsmann og kom med flere skarpe innlegg i språkstriden. Han ble toneangivende i etterkrigstidens norske litteratur- og språkdebatt som forkjemper for tradisjonell verseform og riksmålssaken. Bjerke debuterte i 1940 med diktsamlingen "Syngende jord". Han var svært produktiv og allsidig og har skrevet dikt både for barn og voksne, kriminalromaner, essays og sakprosa, blant annet om språk. Bjerke var redaktør av riksmålsbevegelsens tidsskrift Ordet. Han har også oversatt og gjendiktet både dramatikk, lyrikk og prosa. Bjerke var en ivrig foregangsmann for fjernsynet og var med i prøvesendinger på slutten av 1950-tallet og dukket stadig opp i fjernsynsruten på 1960- og 1970-tallet.   André Bjerke
   Fly: LN-DYM
     
Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) var en norsk forfatter, poet og kommentator. Han skrev et bredt spekter av alt fra bondefortellinger, skuespill, og poesi til romaner, artikler, taler og brev. Bjørnson fornyet fortellekunsten i Norge med sine bondefortellinger med hensyn til form, stil og menneskeskildring. Han grunnla også det moderne sagadrama og det borgerlige samtidsdrama og skrev de første realistiske problemdramaene. Bjørnson har skrevet Norges nasjonalsang, "Ja, vi elsker", en sang som de norske folk identifiserer seg sterkt med. Bjørnson vant Nobelprisen i litteratur i 1903 og er også kjent som Riksmålsforbundets grunnlegger. Sammen med Henrik Ibsen, Jonas Lie og Alexander Kielland, ble Bjørnson markedsført av Gyldendal forlag som en av de fire store norske dikterne.
  Bjørnstjerne Bjørnson
   Fly: LN-DYB
     
Camilla Collet (1813-1895) var en norsk forfatter, skribent og kvinnesaksforkjemper. Dikteren Henrik Wergeland var hennes fem år eldre bror. Hun vokste opp i en embetsfamilie og fikk derfor mer utdanning enn det som var vanlig for jenter på den tiden. Hun er spesielt kjent for "Amtmandens Døtre", som hun selv kalte "mit livs lenge tilbakeholdte skrik". Med tanke på genre og innhold er romanen et banebrytende verk i norsk litteraturhistorie. Som norsk litteraturs første, store kvinnelige forfatter har hun banet veien for forfattere som Amalie Skram og Sigrid Undset. Diktere som Jonas Lie, Alexander Kielland og Henrik Ibsen var beundrere av hennes verker.   Camilla Collet
   Fly: LN-NOP
     
Thorbjørn Egner (1912-1990) var en folkekjær norsk tegner, grafiker og forfatter. Han vant stor popularitet for sine barnebøker, som "Karius og Baktus" (1949), "Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen" (1953) og "Folk og røvere i Kardemomme by" (1955). Alle tre er oversatt og utgitt i mange land. "Karius og Baktus" har blitt foreviget gjennom Ivo Caprinos populære dukkefilm, og i Kristiansand dyrepark er det bygd en Kardemomme-by i full målestokk. Egner illustrerte som regel sine egne bøker. Han skrev også lesebøker for grunnskolen og utga dokumentarbøkene "Gamle hus i Vågå" og "Gamle hus i Rauland". Eger gjendiktet også A. A. Milnes bøker om "Ole Brumm og vennene hans" til norsk.   Thorbjørn Egner
   Fly: LN-DYW
     
Ludvig Holberg (1684-1754) var en av de mest fremtredende nordiske intellektuelle i opplysningstiden. Han var en norsk-dansk professor og baron, og skrev en rekke vitenskapelige verker, komedier og romaner. Hovedvekten ligger på hans komedier; han skrev 26 stykker til sammen. Holberg var kjent i Europa, bedre enn både i Norge og Danmark, og hans verker ble oversatt til flere europeiske språk. Gjennom sin humoristiske og sarkastiske penn introduserte han leserne til idealet om at mennesket selv må reflektere over hvem man er og hvem man oppfattes å være. I ettertid er han husket best for skuespillene "Jeppe på Bjerget", "Den Stundesløse" og "Erasmus Montanus", og for romanen "Nils Klims reise til den underjordiske verden".   Ludvig Holberg
   Fly: LN-DYE
     
Henrik Ibsen (1828-1906) regnes, sammen med William Shakespeare, som verdens fremste dramatiker og det moderne dramas far. Med skuespill som "Peer Gynt", "Et dukkehjem", "Vildanden", "Hedda Gabler", er hans stykker representert og konstant spilt på teaterscener over hele verden. Teaterfolk og forskere fra de fjerneste strøk lærer seg norsk for å lese og forstå Ibsen på originalspråket, men oversettelser finnes på alle kjente skriftspråk. Ibsens ofte ubehagelige inntreden i borgerlige interiører vekker minst like sterke scener nå som da dramaene ble til for mer enn 100 år siden. De fleste av hans skuespill forgår i Norge og Ibsen henter ofte motiver fra fødebyen Skien.   Henrik Ibsen
   Fly: LN-NOG
     
Jørgen Moe (1813-1882) var en norsk forfatter, folkeminnesamler, lyriker og biskop. Han er mest kjent for å ha samarbeidet med Peter Christer Asbjørnsen om å samle inn norske folkeeventyr på 1800-tallet. Han samlet eventyr og folkeviser fra han var ung. Sammen med Asbjørnsen skapte han de banebrytende samlingene "Asbjørnsen og Moes Norske Folkeeventyr". Som utgivere av eventyr og sagn er Asbjørnsen og Moe den norske parallellen til Brødrene Grimm i Tyskland. Moe var utdannet prest. I 1863 ble han sogneprest i Bragernes kirke i Drammen. Han flyttet til Vestre Aker kirke i Christiania i 1870, før han i 1875 ble biskop i Kristiansand. Portrettene til både Asbjørnsen og Moe pryder hver sin side av haleroret på Norwegians fly LN-DYR.   Asbjørnsen og Moe
   Fly: LN-DYR
     
Amalie Skram (1846-1905) var en norsk forfatter og naturalist. Skram spilte en stor rolle i datidens heftige moral- og ekteskapsdebatt. Blant annet tok hun opp problemer knyttet kvinnelig frigiditet og behandlingen av psykiatriske pasienter. Skram debuterte i 1882 med fortellingen "Madam Høiers Leiefolk", og fikk sitt gjennombrudd tre år senere med "Constance Ring". Denne fortellingen ble den første av flere ekteskapsromaner i forfatterskapet. "Constance Ring" omhandler en kvinnes ulykkelige ekteskap, og utløste bestyrtelse. Det gjorde også "Professor Hieronymus" og "Paa St. Jørgen", som begge hadde selvbiografiske elementer. De to sistnevnte tok opp behandlingen av sinnssyke.   Amalie Skram
   Fly: LN-DYL
     
Sigrid Undset (1882-1949) mottok Nobelprisen i litteratur for sine middelalderromaner, først og fremst "Kristin Lavransdatter" og "Olav Audunssøn", i 1928, «spesielt for sine mektige beskrivelser av livet i Norden i middelalderen». Gjennombruddsromanen "Jenny", fra kunstnermiljøet i Roma, kom i 1911. Undsets hjem var Bjerkebæk i Lillehammer fra 1919–1949, avbrutt av krigen da hun var norsk "informasjonssoldat" i USA. På grunn av sin markerte holdning mot Hitler og nazismen og sitt engasjement for jødenes skjebne, måtte hun rømme fra Norge etter invasjonen. I USA skrev hun artikler og holdt foredrag for et fritt Norge. For sin omfattende innsats under krigen, fikk hun som første kvinne Storkorset av St. Olav i 1947.   Sigrid Undset
   Fly: LN-NGX
     
Aasmund Olavson Vinje (1818-1870) var en norsk forfatter og journalist. Han fant seg dårlig til rette i det dansk-norske skriftspråket og var en av de første etter Ivar Aasen selv som aktivt tok i bruk det norske landsmålet som Aasen hadde utviklet. Han var også den første som gjennomgående brukte landsmål (nynorsk skriftspråk) også i prosa. På samme tid begynte han å gi ut sitt eget ukeblad, "Dølen", der han skrev om de forskjelligste emner. Han samlet rundt seg yngre akademikere som forente europeisk vidsyn med sterk nasjonal vilje. Vinje var en foregangsmann innen norsk journalistikk og er opphav til folkekjære dikt som «Våren» og «Ved Rondane».   Aasmund Olavson Vinje
   Fly: LN-DYI
     
Henrik Wergeland (1808-1845) var en av Norges mest berømte poeter. Han har blitt sammenlignet med diktere som Byron, Pusjkin og Victor Hugo. Wergelands verk spenner fra det visjonære, kosmologiske diktet "Skabelsen, Mennesket og Messias" til barnedikt som "Den prægtigklædte Sommerfugl" og idyller som "Cæsaris"og "Hardanger". I tillegg oversatte og gjendiktet Wergeland fra andre språk. Wergeland gjorde også en banebrytende innsats på flere samfunnsområder i det unge Norge etter 1814 ved å bidra sterkt til å gjøre den nye staten til en kulturnasjon. Han engasjerte seg også i undertrykte folks kamp for frihet i andre land som Polen, Irland og Brasil.   Henrik Wergeland
   Fly: LN-NOE