Kunst

Christian Krogh (1852-1925) var en norsk maler, forfatter, illustratør og journalist. Han var en viktig skikkelse i overgangen fra romantikken til naturalismen. Krohg studerte jus, men fulgte samtidig undervisning på Tegneskolen, da det var maler han egentlig ønsket å bli. Hans offentlige debut kom i 1876 med bildet "Et farvel". Han arbeidet i Paris i 1881 og 1882 hvor han møtte impresjonistene, blant andre Monet. Han bodde også i Paris fra 1901–1909, hvor han underviste ved Académie Colarossi. Krohg var også professor og direktør ved Statens kunstakademi. Han deltok aktivt i kunstnernes organisasjonsarbeid og var med på å etablere Kunstnernes hus. I 1888 giftet han seg med Oda Krohg.   Christian Krogh
   Fly: LN-NOX
     
Oda Krogh (1860-1935) var en norsk maler og en sentral skikkelse i den kulturelle og politiske bevegelsen Kristiania-bohemen. Hun er kjent for sine portrett - blant annet av Aasta Hansteen, Ivar Arosenius, Gunnar Heiberg, Johanne Dybwad og Christian Krohg - landskapsbildene «Ved Christianiafjorden (Japansk lykt)» (1886) og «Ved engen (Kinesisk lykt)» (1889) og andre verk som «En abonnent på Aftenposten» (1887), «Fra festen» (1892), «Rouge et Noir» (1912) og det muntre «Christian Krohg på Karl Johan» (1912). Oda Krohg hadde også forfatterambisjoner, og den eneste teksten som er bevart, "Maaneskin. Et Fragment", har et enkelt romantisk toneleie som svarer til maleriene hennes.   Oda Krogh
   Fly: LN-NOW
     
Edvard Munch (1863-1944) var en verdensberømt norsk maler og grafiker. Han malte i mer enn 60 år og begynte sin karriere med en realistisk periode, men ble senere påvirket av moderne, antinaturalistiske retninger. Munchs motivkrets er nært forbundet med hans egne barndomsopplevelser og hans heftige bohemliv. «Skrik» er antakelig Munchs mest kjente maleri og blir ansett som ikonet på eksistensiell angst. «Skrik» er blant en hel rekke verk i en serie med tittelen «Livsfrisen», som Munch satte sammen rundt århundreskiftet. Den berører temaer rundt livet; kjærlighet, frykt, død og melankoli. Alle disse temaene dukker stadig opp igjen i Munchs verk.   Edvard Munch
   Fly: LN-NOF
     
Gustav Vigeland (1869-1943) er Norges mest berømte skulptør. I løpet av 1890-årene ble Vigeland tildelt en rekke stipendier, noe som gjorde det mulig for ham å foreta flere studiereiser til utlandet. Disse reisene kom til å bety mye for hans kunstneriske utvikling. Vigeland er mest kjent for sine skulpturer i Oslo; flere enn 200 av hans skulpturer i bronse, granitt og jern pryder Norges mest besøkte turistattraksjon, Vigelandsparken. Parken er trolig verdens største skulpturpark som er utført av én enkelt kunstner. Vigeland har også stått for design og arkitektonisk utforming av parken som strekker seg over 320 mål. Vigelandsanlegget ble i hovedsak ferdigstilt mellom 1939 og 1949.   Gustav Vigeland
   Fly: LN-NOO