Frihetskamp

Max Manus (1914-1996) var et viktig medlem av den norske motstandsbevegelsen under andre verdenskrig. Han deltok i krigshandlinger på Kongsvinger og arbeidet med illegale aviser. Han var like ved å bli arrestert av Statspolitiet i leiligheten sin i 1941, men unnslapp ved å kaste seg ut av et vindu. Med brukket rygg ble han sendt til Ullevål sykehus, men lyktes i å flykte etter en måned. Etter en syv måneders lang flukt via Sverige og halve jorden, kom Manus seg til England, hvor han ble innrullert i Kompani Linge. I 1943 kom han tilbake til Norge for å gjennomføre operasjon «Mardonius» som innebar skipssabotasje med magnetiske sprengladninger festet til skip i Oslos havneområde. Etter krigen skrev han flere bøker om sin rolle i motstandsbevegelsen. Det er også blitt laget film om hans innsats for Norge under andre verdenskrig.

  Max Manus
   Fly: LN-DYC
   

 

Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) var en norsk kvinnesaksforkjemper fra Steinkjer. Qvam mistet flere av sine barn på grunn av tuberkulose, noe som sies å være starten for mye av hennes engasjement. I 1896 stiftet hun Norske Kvinders Sanitetsforening og satt som formann til 1933. Hun arbeidet for full stemmerett og etablerte Landskvindestemmeforeningen i 1898 sammen med Gina Krog. I perioden 1899 til 1903 satt hun som formann i Norsk Kvindesagsforening. Fra 1904 var hun stifter og deretter nestformann i Norske Kvinders Nasjonalråd. Qvam var sentral i forløpet til kvinneoppropet som støttet unionsoppløsningen i 1905, og hadde betydelig kontakt gjennom sin manns politikernettverk i Venstre.

 

   Fly: LN-NIC

     

Gunnar Sønsteby (1918-2012) var en norsk motstandsmann under andre verdenskrig. Han ledet “Oslogjengen” sammen med Max Manus og ledet noen av de mest spektakulære sabotasjeaksjonene under krigen. «Kjakan» og «Nr. 24» var noen av Sønstebys dekknavn, og det var først ved slutten av krigen at Gestapo fikk kjennskap til hans egentlige navn. Etter krigen var Sønsteby bl.a. salgsdirektør i A/S Saugbrugsforeningen og drev egen konsulentforretning fra 1971, i tillegg til at han var en trofast forsvarsvenn og forkjemper for krigsveteranenes sak. Gjennom sin unike kombinasjon av krigsinnsats, foredragsvirksomhet, samfunnsengasjement og utadvendt vesen, har Gunnar Sønsteby nærmest blitt en levende legende og er Norges høyest dekorerte borger.

 

    Fly: LN-NGG