Drift

Selskapet har tre driftstillatelser. En driftstillatelse (AOC = Air Operator’s Certificate) er en driftsmessig og teknisk godkjenning utstedt av et lands luftfartsmyndigheter som gir innehaver rett til å drive erhvervsmessig flydrift.

Norwegian har to norske driftstillatelser; en norsk driftstillatelse (AOC) for Norwegian Air Norway (NAN), som opererer fra selskapets skandinaviske baser, og en AOC for Norwegian Air Shuttle (NAS).

Norwegian har også en irsk driftstillatelse for langdistanseselskapet Norwegian Air International Limited (NAI), som har sin administrasjon i Dublin.