Bagasjeuregelmessigheter

Alle fly har en maks grense for last. Norwegian frakter bagasje under forutsetning av at den samlede lasten ikke overskrider flyets maksimale tillatte last.

Bagasjeuregelmessigheter må omgående forevises vår handling agent på flyplassen, senest 7 dager etter ankomst. Norwegian sin erstatningsplikt er begrenset i henhold til Montreal-konvensjonen og Norsk Luftfartslov og vi anbefaler at du melder fra om bagasje uregelmessigheter til ditt forsikringsselskap.

 
 
Forsinket bagasje
 
Ved bagasjeforsinkelser forsøker vi etter beste evne å lokalisere bagasjen og ettersende denne til oppgitt adresse. Det er viktig at våre representanter på flyplassen du ankom får din adresse, telefonnummer og beskrivelse av den savnede bagasjen. Du vil da motta en kvittering av rapporten (Property Irregularity Report), denne må du ta godt vare på. Der har du referansenummeret på din etterlysning og hvis du senere skal søke erstatning må denne vedlegges kravet i original.  Dersom du ønsker å sende et krav til Norwegian for refusjon av utgifter påført som en følge av forsinket bagasje eller tillegg betalt for bagasje dersom din bagasje er forsvunnet må dette sendes i original form innen 21 dager.

NB! Ved bagasjeforsinkelse dekkes kun det mest nødvendige og primært kun på utreise.

Hvis du ønsker å sjekke om bagasjen er ankommet flyplassen eller sjekke at informasjonen i rapporten er korrekt kan du sjekke det her. Våre representanter på flyplassen vil kontakte deg umiddelbart når bagasjen er klar for lokal levering eller hvis de behøver ytterligere informasjon. Våre representanter på ankomst flyplassen har ansvaret for søket etter bagasjen de første fem dagene, hvis du ønsker å kontakte flyplassen står telefonnummeret på etterlysningsrapporten. 

Norwegian er tilknyttet det verdensomspennende bagasjesporings system World Tracer, det knytter oss til de fleste flyselskaper verden over. Hvis bagasjen din ikke er lokalisert etter fem dager vil ansvaret for etterlysningen overtas av Norwegians hovedkontor. Vi ønsker da litt mer detaljert informasjon om utseendet og innholdet i bagasjen slik at vi kan foreta et utvidet søk i World Tracer.

Passasjerer som ønsker å sende inn et krav for forsinket bagasje må gjøre dette senest 21 dager etter bagasjen har kommet til rette. 

Søk om erstatning for forsinket bagasje

NB! Vennligst behold den originale rapporten (Property Irregularity Report) som du fikk på flyplassen, samt alle originale kvitteringer for eventuelle kjøp. Det kan blir nødvendig å fremvise slike dokumentasjon sammen med ditt krav.
 
Tilbake til topp
 
 
Skadet bagasje
 
Norwegian håndterer sine reisendes bagasje med omtenksomhet. Likevel kan vi ikke være ansvarlige for normal slitasje. Norwegian kan ikke holdes ansvarlig for skade påført bagasjen som en følge av passasjers egen uaktsomhet.

Hvis din bagasje har blitt skadet på reisen med Norwegian, skal dette omgående og senest innen 7 dager forevises våre representanter på flyplassen. Reisedokument, tagg/taggkvittering og den skadede gjenstanden må forevises. Det blir da skrevet en rapport på forholdet og det gis informasjon om hvordan du skal forholde deg videre gis. Flyselskapet dekker ikke skader som ikke er forevist innen 7 dager etter reisen.

Norwegian har avtale med Accent og Morris forretninger i Norge og Sverige. Ta med kofferten og skaderapporten fra flyplassen til en av deres forretninger. Så vil de bistå og sende regning direkte til flyselskapet. Ved skader som ikke dekkes av flyselskapet skal dette likevel rapporteres omgående og innen 7 dager etter reisen, skaderapporten kan da vedlegges eventuelt erstatningskrav til egen reiseforsikring.

Søk om erstatning for skadet bagasje 

NB! Vennligst behold den originale skaderapporten som du fikk på flyplassen, samt alle originale dokumentasjon for din skadet bagasje. Det kan blir nødvendig å fremvise slike dokumentasjon sammen med ditt krav.