Høy punktlighet
Pålitelighet
Er det noe flypassasjerer er opptatt av, er det at flyet er i rute. Derfor ønsker Norwegian å bli best i klassen på punktlighet. For å kunne bli det må vi finne oss i å bli målt både grundig og jevnlig.

I grafikken under kan du se hvordan Norwegian ligger an på statistikken for avgangspunktlighet, regularitet og pålitelighet så langt i år. Tallene er hentet fra Avinor og oppdateres etter hver måned.

Paalitlighet

Norwegian tilbyr gode kommunikasjonstjenester på og under reisen:
Mange avganger Mange avganger Sentrale flyplasser Sentrale flyplasser
Vi har mange daglige avganger Vi tar deg til sentrale flyplasser