Turvallisuus

Lentoturvallisuus on yhtiölle ensisijaisen tärkeää. Norwegianin lentotoimintaa säätelevät Norjan ilmailulainsäädännön (11.6.1993) asetus nro 101 koskien siviililentoliikenteen sääntöjä ja rajoituksia, sekä Norjan CAA:n siviililentoliikennettä koskevat rajoitukset (BSL). Norwegianilla on AOC-ilmailusertifikaatti, ja sen toiminta on hyväksytty EU OPS 1:n, EASA osa M:n sekä EASA osa 145:n mukaan.

Vuonna 1993 perustettu yhtiö ei ole toimintansa aikana joutunut kirjaamaan yhtään vakavaa lento-onnettomuutta tai matkustajiin tai miehistöön kohdistunutta vaaratilannetta.

Yhtiön lentoturvallisuusosasto toimii itsenäisenä yksikkönä, joka raportoi suoraan vastuulliselle johtajalle. Yksikön päätehtävänä on edistää ennakoivasti lentoturvallisuutta koko organisaatiossa. Lentoturvallisuus ja muut turvallisuusasiat ovat osa miehistön koulutusohjelmaa. Norjan ilmailuhallinto hyväksyy kaikki koulutukset, tutkinnot sekä pätevyysvaatimukset.

Yhtiö analysoi jatkuvasti käytössään olevien alusten lentoarvotallentimien tietoja. Analyysien myötä voidaan varmistaa, että aluksia käsitellään ja niillä lennetään vallitsevien sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti.

Miehistö, huoltohenkilökunta ja huolitsijat käyttävät lisäksi sähköistä raportointijärjestelmää, jonne kirjataan kaikki poikkeavuudet. Nämä raportit toimivat tilastoanalyysin ja kehitysseurannan merkittävinä apuvälineinä.

Alukset huolletaan tarkan ohjelman mukaisesti. Huolto-ohjelmassa noudatetaan niin valmistajan ehtoja kuin tiukkoja kansainvälisiä määräyksiäkin (EASA). Norwegian suorittaa huoltoyhtiöissä sekä alustavia laaduntarkastuksia että jatkuvaa laatuseurantaa.