Sikkerhed

Sikker drift har den højeste prioritet i hele organisationen. Norwegians drift reguleres af Lov om luftfart af 11. juni 1993, nr. 101, omhandlende love og vedtægter for civil luftfart, og forordninger for civil luftfart (BSL) udstedt af norsk CAA. Norwegian er i besiddelse af et Air Operating Certificate (AOC), og virksomhedens drift er godkendt i henhold til EU OPS 1, EASA part M og EASA part 145.

Gruppen har ikke registreret nogen alvorlige ulykker eller hændelser for hverken passagerer eller besætning under flydrift, siden gruppen blev grundlagt i 1993.

Virksomhedens afdeling for flyvesikkerhed er en uafhængig afdeling, der rapporterer direkte til den ansvarlige chef. Afdelingens primære opgave er at arbejde proaktivt på at fremme flyvesikkerhed i hele organisationen. Flyvesikkerhed behandles i personalets uddannelsesprogrammer sammen med oplæring i sikkerhedsrelaterede emner. Den civile luftfartsmyndighed godkender alle programmer, undersøgelser og kvalifikationskrav. 

Virksomheden analyserer løbende oplysninger fra den Flight Data Recorder, der er installeret i hvert af virksomhedens fly. Analysen udføres for at sikre, at flyet behandles og flyves i overensstemmelse med eksisterende love og begrænsninger.

Besætningsmedlemmer, vedligeholdelsespersonale og håndteringsagenter skal også anvende et internetbaseret rapporteringssystem, hvor uregelmæssigheder registreres. Disse rapporter er et værdifuldt værktøj til statistisk analyse og overvågning af tendenser.

Flyet er underlagt et strengt vedligeholdelsesprogram. Vedligeholdelse udføres i henhold til producentens krav og strenge internationale myndighedsforskrifter (EASA). Norwegian foretager både foreløbige kvalitetsrevisioner og løbende overvågning af alle vedligeholdelsesleverandører.