Bagageuregelmæssigheder

Alle fly har en grænse for maksimalvægt for last. Norwegian fragter bagage under forudsætning af, at den samlede last ikke overstiger flyets maksimale tilladte last.

Bagageuregelmæssigheder skal omgående forevises for vores agent i lufthavnen, senest syv dage efter ankomst jf. Norsk luftfartslov. Norwegians erstatningspligt er begrænset i henhold til Montreal-konventionen og Norsk Luftfartslov, og vi anbefaler, at du anmelder bagageuregelmæssigheder til dit forsikringsselskab.

 
 
Forsinket bagage
 
Ved bagageforsinkelser forsøger vi efter bedste evne at lokalisere bagagen og eftersende den til opgivet adresse. Det er vigtigt, at vores repræsentanter i den lufthavn, du er ankommet til, får din adresse, telefonnummer og en beskrivelse af den savnede bagage. Du vil så modtage en kvittering af rapporten (Property Irregularity Report), som du skal passe godt på. Denne rapport indeholder et referancenummer for din bagage. Skulle du ønske at søge om kompensation for nødvendige udgifter på grund af bagageforsinkelsen, eller bagagegebyrer hvis bagagen er bortkommet, må dette vedhæftes, når rapporten sendes ind indenfor 21 dage.

NB: Ved forsinkelser på bagagen, dækkes kun det mest nødvendige og hovedsageligt på udrejsen.

Hvis du ønsker at tjekke, om bagagen er ankommet til lufthavnen eller tjekke, at informationer i rapporten er korrekte, kan du tjekke det her. Vores repræsentanter i lufthavnen vil kontakte dig straks, når bagagen er klar til lokal levering, eller hvis de har brug for yderligere oplysninger. Vores repræsentanter i ankomstlufthavnen har ansvaret for at søge efter bagagen de første fem dage. Hvis du ønsker at kontakte lufthavnen, står telefonnummeret også på efterlysningsrapporten. 
 
Norwegian er tilknyttet det verdensomspændende bagagesporingssystem World Tracer, der knytter os til de fleste flyselskaber verden over. Hvis din bagage ikke er lokaliseret efter fem dage, overtager Norwegians hovedkontor ansvaret for efterlysningen. Vi ønsker så lidt mere detaljerede oplysninger om udseende og indhold af bagagen, så vi kan foretage en udvidet søgning i World Tracer.

Passagerer, som ønsker godtgørelse for forsinket bagage, skal informere Norwegian senest enogtyve (21) dage efter at bagagen er fundet igen.

Søg om erstatning for forsinket bagage - Information vil blive givet på norsk.

NB: Behold venligst den originale rapport (Property Irregularity Report) som du fik i lufthavnen, samt alle originale kvitteringer for eventuelle køb. Det kan blive nødvendigt at fremlægge denne dokumentation sammen med din sag.
 
Tilbage til toppen
 
 
Beskadiget bagage
 

Norwegian håndterer sine rejsendes bagage med omtanke. På samme måde kan vi ikke tage ansvar for normal slidtage. Norwegian kan heller ikke holdes ansvarlig for skader på kufferter opstået som følge af ukorrekt adfærd fra passagerernes side eller passagerers uagtsomhed.

Hvis din bagage er blevet beskadiget med Norwegian, skal det omgående og senest inden 7 dage forevises vores repræsentanter i lufthavnen. Rejsedokumentation, tag/tagkvittering og den beskadigede genstand skal forevises. Der bliver så skrevet en rapport om forholdet, og der gives information om, hvordan du skal forholde dig videre. Flyselskabet dækker ikke skader, der ikke er forevist inden 7 dage efter rejsen.

Norwegian har en aftale med alle Accent og Morris butikker i Norge og Sverige. Medbring din kuffert og skadesrapporten fra lufthavnen til en af deres butikker, så vil de hjælpe og sende regningen direkte til flyselslabet.

Hvis skaden ikke bliver dækket af flyselskabet, skal skaden alligevel meldes umiddelbart efter den er opstået eller senest 7 dage efter ankomst. Der bliver udarbejdet en skadesrapport, som kan bruges, hvis man ønsker godtgørelse hos sin private rejseforsikring.
 
Søg om erstatning for skadet bagage - information vil blive givet på norsk.

NB: Behold venligst den originale skadesrapport som du fik i lufthavnen, samt original dokumentation for din ødelagte kuffert. Det kan blive nødvendigt at fremlægge denne dokumentation sammen med din sag.