Regler og vilkår

Som reisende med Norwegian aksepterer du våre regler og vilkår samt våre generelle vilkår for befordring under reisen.

Norwegian er underlagt norske og internasjonale lover når vi befordrer våre passasjerer. Dette er nedfelt i Warsawakonvensjonen av 1929 og 1955, Montrealkonvensjonen av 28 mai 1999 samt gjennom Lov om luftfart av 11. juni 1993 med senere endringer.

Passasjerer som bestiller i god tid i forveien, bør kontrollere tidene for utreise/hjemreise mellom 24 og 72 timer før avgang.

Norwegian forholder seg til de lover og regler som gjelder for sivil luftfart.

Ingen agent, medarbeider eller representant for Norwegian er bemyndiget til å frafalle krav som er gitt gjennom de lover og vedtekter som selskapet opererer under.

Retningslinjer og prosedyrer kan endres uten varsel. Vi bestreber oss å sørge for at all informasjon på vår webside er oppdatert og korrekt, men Norwegian fraskriver seg ethvert ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av bruk av denne informasjonen.

Norwegian tar forbehold om ruteendringer. Alle endringer i tidspunkt for reisen meddeles via e-postadressen oppgitt i reservasjonen, eller telefonnummer lagt inn i reservasjonen.

Dersom ruteendringen er på mer enn 60 minutter vil vi tilby gratis endring på samme destinasjon eller refusjon av din bestilling.

For en fullstendig oversikt over våre regler og vilkår, klikk her.

Last ned våre generelle vilkår for befordring i PDF format.