Videreforbindelser

 Gjennomgående reiser (sammenhengende kontrakt)

Norwegians gjennomgående reiser (sammenhengende kontrakt) er kun tilgjengelig på enkelte destinasjoner. Dette kan bestilles mot et tillegg.

Kjøper du en gjennomgående reise (sammenhengende kontrakt) kan bagasjen sjekkes inn til siste destinasjon. Vi gjør oppmerksom på at ulike regler gjelder i forhold til tollklarering.

Hvis du har bestilt en gjennomgående reise med nattstopp, må du hente bagasjen og sjekke inn på nytt neste dag. NB! Norwegian dekker ingen kostnader relatert til nattstoppet.

Hvis du har en gjennomgående reise har du visse rettigheter dersom det oppstår forsinkelser som gjør at du kommer for sent til neste flyavgang. Norwegian vil overføre deg til neste mulige flyavgang der det er ledig plass. Dersom ventetiden blir lang vil vi ved behov også tilby deg måltider og overnatting. Dette gjelder selv om Norwegian ikke kunne unngå forsinkelsen, som for eksempel når vi ikke kan operere på grunn av dårlig vær.

NB! Norwegian krever minimum 90 minutter transfertid (mellom ankomst og avgang), for immobile passasjerer og passasjerer med elektriske rullestoler, på gjennomgående reise (sammenhengende kontrakt). Norwegian tilbyr ikke gjennomgående billetter for barn som reiser alene. Det er ikke mulig med gjennomgående reise, hvis en reise er bestilt i to separate bestillinger.

Tilbake til topp

 Videreforbindelser mellom Norwegians flyvninger (separate billetter)

Hvis man velger å kjøpe to separate billetter krever vi at man beregner minst 120 minutter til videreforbindelsen.

Dersom kunden har hatt minst 120 minutter(2 timer) mellom ankommende og avgående fly, og på grunn av forhold som skyldes Norwegian, ikke rekker videre forbindelsen, kan kunden kontakte vårt kundesenter og vi vil skaffe kunden plass på et senere fly med ledig plass. Dette under forutsetning av at det er ledig plass på aktuell flygning.

Bestiller man 2 separate billetter med transitt tid på mindre enn 120 minutter, gjør man dette på eget ansvar.

NB! Norwegian tar generelt ikke ansvar for videre forbindelser, heller ikke mellom selskapets egne flygninger, med mindre vi er erstatningsansvarlige for forsinkelse (se artikkel 10 i Generelle vilkår for befordring).

Tilbake til topp

 Videreforbindelser med andre flyselskap eller annen transport

Norwegian tar ikke ansvar for videre forbindelser med andre flyselskap eller andre transportmidler, med mindre Norwegian er erstatningsansvarlig for tap av videre forbindelsen etter artikkel 10 i Generelle vilkår for befordring.

Tilbake til topp